„Soovime Anule edu ja loodame, et Eesti organisatsiooni tugev kuvand, aktiivne liikmeskond ja mitmed projektid on suureks eeskujuks, mida ka Euroopa tasandil kasutada,“ sõnas Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni president Ester Eomois.

BPW Euroopa koordinaator valitakse kolmeks aastaks (2020–2023). Koordinaatori töö on juhtida Euroopa klubide tegevust, inspireerida uusi algatusi ja kampaaniad, korraldada töörühmade tööd, aga juhtida ka Euroopa koordinatsioonikomitee tööd, kuhu kuuluvad lisaks koordinaatorile sekretär, finantsjuht ja noorte esindaja.

„Anut ootab raske, kuid põnev töö, mis toob kaasa igapäevase suhtluse Euroopa klubide presidentide ja liikmetega,“ sõnas praegune BPW Euroopa koordinaator Pinella Bombaci. Tema sõnul eedalb see töö liikmesklubide tegevuse tundmist ja hindamist, eesmärgiga suurendada naiste mõjuvõimu ning kaitsta nende õigusi.

Anu Viks otsustas kandideerida Euroopa koordinaatori kohale, kuna tal on selge nägemus, kuidas organisatsiooni Euroopa tasemel edasi viia, tuua klubidesse juurde uusi liikmeid, inspireerida naisi, algatada uusi, naiste jaoks olulisi kampaaniaid ja jätkata käimasolevatega.

„Tänu Euroopa koordinaatori kohale on meil võimalus tuua palju tähelepanu Eestile. Oleme tuntud kui edasijõudnud IT-riik ja minu üheks missiooniks selles ametis saabki parandada tehnoloogia abil Euroopa klubide omavahelist suhtlust ja uuendada infokanaleid,“ märkis Viks.

18 000 liikmega suurima regiooni, BPW Euroopa koordinaator – nagu ka teiste regioonide (Aafrika, Ladina-Ameerika, Põhja-Ameerika, Kariibide ja Aasia-Vaikse ookeani) koordinaatorid –, kinnitatakse ametisse BPW Internationali kongressil, mis toimub sel aastal 21.–25. augustini Ameerika Ühendriikides Orlandos.

Ühtlasi valitakse kongressil uus BPW Internationali president, asepresidendid ja juhatuse liikmed. Regioonide koordinaatorid on ka BPW Internationali juhatuse liikmed. 26. augustil 2020 tähistab BPW International oma 90 aasta juubelit. BPW Euroopa koordinaatori ülesandeid hakkab Anu Viks täitma alates septembrist.

1992. aastal loodud Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA) eesmärgiks on aidata kaasa oma erialal pädevate, ettevõtlike naiste ja naisjuhtide omavaheliste kontaktide loomisele, ideede ja arvamuste vahetamisele ja ühiste tegevuskavade elluviimisele ning klubilise tegevuse traditsioonide säilitamisele. Alates 1993. aastast annab EENA igal aastal välja aasta naise tiitlit.