Kuigi Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumise läbiviijaks oli Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), jäi neile vaid oksjoni korraldamise rõõm. Nii nagu enampakkumise korraldamise ülesanne tuli valitsuse käest, otsustab ka valitsus oksjoniga teenitud raha kasutuse. Kuhu see raha siis suunatakse?