Business Insider toob välja katke John Rossmanni peatselt ilmuvast raamatust „Mõtle nagu Amazon“, kus ta kirjeldab, mida Jobs rääkis Apple asepresidendiks edutatule.

Prügikast Jobsi kabinetis on tühjendamata ning ta nõuab loomulikult selgitust koristajalt. Viimane põhjendab, et kuna kabineti lukk oli vahetatud, koristajal aga uut võtit polnud, ei saanud ta kabinetti sisse ning prügikast jäigi tühjendamata. Koristaja põhjendus on mõistlik. Ja koristaja võib põhjendusi tuua.

„Kui sa oled koristaja, siis põhjendused loevad,“ ütles Jobs asepresidendile. „Aga kuskil koristaja ja juhatuse esimehe põhjendused enam ei loe,“ lisas ta. „Ehk kui töötajast saab asepresident, ei saa ta enam ebaõnnestumisel põhjendusi tuua. Asepresident vastutab iga vea eest, ja pole vahet, mida sa räägid.“

Rossmann nimetab sellist lähenemist vastutusele sõltuvuste omaksvõtmiseks: ehk siis sinu vastutuse all oleva iga võimaliku asja eest absoluutse vastutuse võtmiseks.

Kujutage olukorda, kus on tarvis tellimus täita, kuid komponentide saadetis tarnijalt ei ole kohal. Sina juhina oleksid pidanud tagama, et kõik võtavad oma kohustusi tõsiselt. Sina juhina oleksid pidanud kaaluma võimalikud nõrgad kohad ning need välistama.
Komponentide liiga hiline teele panek võib küll olla tarnija süü, kuid sina vastutad selle eest, et kriitilise tähtsusega osad olemas oleksid.

Paljud inimesed arvavad, et edu või läbikukkumine on väliste tegurite põhjustatud ja eriti on põhjuseks teised inimesed. Kui nad õnnestuvad, siis aitasid ja toetasid neid teised. Kui nad ebaõnnestuvad, siis vedasid teised neid alt, ei uskunud neisse, ei aidanud, nad töötasid vastu.

Mõnes mõttes on neil muidugi õigus, sest harva on tulemus ainult üksiku inimese teene. Kuid edukad inimesed ei toetu täielikult teistele. Nad mõtlevad pisiasjad läbi. Nad on oma ootustes selged. Nad kommunikeerivad ja selgitavad palju. Nad on mentorid, nad suunavad ja õpetavad. Nad juhivad ning tegutsevad teiste kaudu, kuid võtavad alati vastutuse lõpptulemuse eest.

Miks? Sest nad teavad, et ainus mida nad kontrollida suudavad, on nad ise. Nad käituvad nagu oleks nende edu või ebaedu täielikult nende kontrolli all. Kui nad õnnestusid, siis nemad ise põhjustasid selle. Kui nad läbi kukkusid, siis samuti: põhjuseks olid nemad ise.

Siit soovitus: ära kuluta mõttetult energiat lootustele või muretsemisele selle üle, mis võib juhtuda. Panusta kogu energia tagamaks, et asi toimib. Ole proaktiivne. Võta vastutus iga võimaliku detaili eest- eriti nende eest, mis on edu tagamisel olulised.
Ära otsi vabandusi.
Ära otsi põhjendusi.
Ära kunagi otsi süüdlasi. Seda juhul, kui sa ei peaks endale osutama. Ja taga, et järgmisel korral taga, et asjad läheksid nii nagu sa plaanisid.