Positiivsetest finantstulemustest lähtuvalt teeb juhatus Tallink Grupi aktsionäride korralisele üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendi kuus senti aktsia kohta.

Tallinki puhaskasum ja ärikasum kasvasid hoolimata asjaolust, et auditeerimata konsolideeritud müügitulu 2019. aastal eelmise majandusaastaga võrreldes veidi vähenes ja ulatus 949,1 miljoni euroni (2018. aastal 949,7 miljonit eurot).

“Mullustele positiivsetele tulemustele lõid aluse senisest jõulisem kulude kontroll, tsentraliseeritumad kontserniülesed hanketegevused, fookus äritegevuse optimeerimisele ja teatud tegevuste automatiseerimisele, varasemad investeeringud laevade energiatõhususe suurendamisse ja kütusekulu vähendamisse ning paljud teised kasumlikkuse parandamisele suunatud algatused. Ka kütusehinna osaline fikseerimine grupi jaoks väga soodsa hinnataseme juures on osutunud end õigustanud sammuks, mis panustas tuntavalt ettevõtte üldistesse finantstulemustesse,“ lausus Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

“Lisaks dokitöödele mõjutas meie tulemusi mõningal määral ka aasta lõpus toimunud postitöötajate streik Soomes. Samuti sattus tihenevas konkurentsis üha suurema surve alla tulu kaubaveolt kogu 2019. aasta vältel, eelkõige Eesti-Soome liinidel. Oleme hakanud sihikindlalt tegutsema, et tagada üha keerulisemal kaubaveo turul konkurentsivõime ning loodame selles valdkonnas näha positiivseid arenguid juba eeloleval aastal,“ rääkis Paavo Nõgene.

“Täiendava positiivse arenguna leevendas alkoholiaktsiisi langetamine Eestis 2019. aasta keskel nii reisijate arvu kui tulu kahanemist Eesti-Soome liinidel – maksumuudatus viis aasta teises pooles reisijatevoo taastumise ja müügitulude suurenemiseni,“ kommenteeris Paavo Nõgene.