„Hüvitame 90% reisikuludest inimestele, kellel on reisitõrkekindlustus ja ei soovi reisida piirkondadesse, kuhu välisministeerium koroonaviiruse tõttu ei soovita reisida. Kahju hüvitatakse inimestele, kelle reisikindlustus oli vormistatud enne välisministeeriumi avalikku soovitust antud piirkondadesse mitte reisida. Antud reisikindlustuse kate laieneb nii reisibüroodest kui ka eraldi soetatud reisikindlustusele,“ ütles Gjensidige tooteosakonna juht Olga Vijard.

Gjensidige sõnul on äärmiselt oluline ära hoida viiruse levikut ning minimaliseerida selle võimalikku levikut Eestisse. Seetõttu laiendasime reisitõrke kindlustuskaitset võttes arvesse soovitusi mitte reisida kriisipiirkondadesse. „Laiendades selle juhtumi jaoks reisikindlustuse kindlustuskatet, soovime kaitsta inimesi viirusesse nakatumast ning levitamast seda Eestisse. Gjensidige kindlustusgrupi ettevõtted Norras, Taanis, Rootsis, Lätis ja Leedus rakendavad samu meetmeid,“ kinnitab Gjensidige tooteosakonna juht Olga Vijard.