Termokaamerate hankimise võimekusest teavitas terviseametit juba eile militaar- ja korrakaitseseadmetega tegelev ettevõte Bristol Trust. Tänaseks ongi valitsus neilt tellinud kaamerad, mida hakkavad kasutama politsei- ja piirivalveameti töötajad Tallinna Lennujaamas ja Vanasadamas.

Bristol Trusti esindaja Kaupo Mikk ütles Delfile, et koostöös Tallinna Sadama, sotsiaalministeeriumi ja teistes seotud osapooltega on jõutud otsusele, et soetatakse esmase ohu tuvastamiseks olulistes rahvarohketes sõlmpunktides kaameratehnoloogia, mis tuvastab kuni 7-meetriselt distantsilt inimeste kehatemperatuuri erisused keskmisest.

"Viimastel nädalatel reisinud inimesed on kindlasti rahvusvahelistes lennujaamades analoogse tehnoloogia kasutuselevõttu juba märganud," ütles Mikk.

Kaamera kasutab tehnoloogiat, mis tuvastab inimeste kehatemperatuuri ning tarkvara aitab kasutajal kontrollida suurt hulka inimesi lühema aja jooksul.

"Inimesed kontrolliks seisma jääma ei pea, tehnoloogia on kasutajale või mööduvatele inimestele turvaline," selgitas Mikk.

Sotsiaalministeeriumi ettepanekut arutab valitsus tuleval esmaspäeval, kus selgub, mitu kaamerat täpsemalt täpsemalt vaja läheb, et lennujaama ja sadama pääslad ära katta.

Tanel Kiige juhatatav töörühm otsustas, et vajalik on paigaldada Tallinna lennujaama ja Tallinna Sadama Vanasadamasse termokaamerad, et tuvastada riskipiirkonnast saabujate hulgas võimalikke haigestunuid, keda suunata vajadusel tervisekontrolli. Ühtlasi kutsub sotsiaalministeerium kokku rahvusvaheliste reisijate vedude töörühma.

Esimese koroonajuhtumi järel loodi töörühm

Üleeile tuvastati Eestis esimene koroonaviiruse juhtum. Nakatunud oli Riiast Tallinna sõitnud iraanlane, kes kutsus endale ise kiirabi. Peale teda oli kahtlus.

Valitsus sai eilsel kabinetinõupidamisel ülevaate koroonaviiruse COVID-19 seotud olukorrast ning otsustas moodustada tippjuhtide töörühma, kes valdkonnaüleselt koordineerib riigi edasisi tegevusi ning esitab valitsusele vajalike abinõude ettepanekud.

Tippjuhtide töörühma juhib sotsiaalminister Tanel Kiik, sinna kuuluvad sotsiaalministeeriumi, siseministeeriumi, välisministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, kultuuriministeeriumi, kaitseministeeriumi ja rahandusministeeriumi kantslerid või asekantslerid.

"Viiruse tõkestamisel on kõige olulisem kiire infovahetus erinevate ametkondade vahel ning tasakaalustatud, tõenduspõhise info ja käitumisjuhiste jagamine elanikkonnale," rõhutas sotsiaalminister Tanel Kiik.

"Töörühm tagab, et ametkondade info jõuaks kõige kiiremal viisil valitsuseni ning sellest teadmisest sünniks operatiivsed ja pädevad valitsuse otsused."

Lisaks viiruse leviku tõkestamiseks vajalike meetmete ettepanekutele peab töörühm valitsusele esitama ka ettepanekud riigipiiril rakendatavate abinõude kohta.