Väikese nimemuutuse taga on sisuliselt suurtehing. SCE E-Piim registreeriti käesoleva aasta 27. veebruaril piimandusühistu E-Piim ja Läti piimandusühistu Piena Cels ühinemise tagajärjel.

Tegemist on esmakordse ülepiirilise ühistute ühinemisega Baltikumis. Ühinemisprotsess oli pikk ja keeruline, kuna lähtuda tuli vastavast EL määrusest, mitte Eesti seadustest. See nägi ette palju üksikasjalisi üksteisest ajaliselt sõltuvaid protseduure nii Eestis kui Lätis.

“Tulundusühistud ei saa Eesti seaduste alusel piiriüleselt ühineda. Piiriüleseks ühinemiseks tuli kasutada Euroopa määrust Euroopa ühistu moodustamise kohta. Kuivõrd tegemist oli esmakordse ühistute piiriülese ühinemisega meie piirkonnas, kujunes see nii osapooltele kui ametkondadele üsna suureks väljakutseks ” ütles Eversheds Sutherlandi Eesti juhtivpartner Maivi Ots.

Ühinemise eesmärgiks on ühinenud ettevõtte konkurentsi- ja investeerimissuutlikkuse parandamine ühistu liikmete huvidest lähtuvalt.

“Tehingu lõpptulemusena kasutasid ühistud parimal moel talupojamõistust ja demonstreerisid pikaajalise strateegilise mõtlemise ja otsustuse võimet” lausus E-Piima juht Jaanus Murakas.

SCE E-Piim grupp opereerib nüüd kolme tehasega Eestis ja ühe tehasega Lätis. Ettevõttel on käesolevaga kaks koduturgu-Eesti ja Läti. Ettevõtete põhisortimendid ei kattu, mis mitmekesistab tooteportfelli.

SCE E-Piim grupp varub ja töötleb päevas umbes 450 tonni piima ja 350 tonni vadakut. Müügikäibeks kujuneb umbes 75 miljonit eurot.