uringust selgus, et aastas kandideerib tööle üle 42% tööealistest inimestest, s.o ligi 300 000 inimest. Samal ajal kui tööandjad kurdavad kandidaatide vähesuse üle, kardavad 43% inimestest kandideerimisel liiga tihedat konkurentsi pakutavale ametikohale. Üle poolte inimestest kardab, et ei vasta tööpakkumises toodud nõudmistele ja 40 protsendil on hirm teadmatuse ees, kui palju ta uuel kohal palka hakkaks saama.

Brandemi tegevjuhi Marie Evarti sõnul ei ole praegusel Eesti tööturul kandidaatide hirmudel väga sageli alust. „Enamikes valdkondades ja piirkondades ei vali mitte tööandja töötajat, vaid vastupidi, jõupositsioonil on töötaja. Värbamisprotsess ei ole võistlus, kus parim töötaja võidab töökoha. Tööandja otsib omale sobivaimat, mitte parimat töötajat ja töötaja otsib sobivaimat tööandjat. On täiesti loomulik, et sobiva koosluse leidmiseks on vaja omavahel tuttavaks saada paljudel kandidaatidel ja tööandjatel. Kui keegi peaks midagi kartma, siis pigem tööandja seda, et kandidaat ei võta tema pakkumist vastu,” lisas Evart.

Evart tõi ühe murekohana välja ka tööandja ja kandideerijate ootuste lahknemise, mis saab tihti alguse sellest, millist infot tööandjad tööpakkumistes ja karjäärilehtedel kandidaatidele jagavad. “Kui ideaalse töötaja ootuses lisavad tööandjad oma tööpakkumistesse nõudmisi, mis päriselus ei ole kas hädavajalikud või mida saaks töökohal kergesti juurde õppida, siis jätavadki paljud tööpakkumisele kandideerimata,“ sõnas Marie Evart.

Suurimad hirmud tööle kandideerimisel

Vanusegruppide kaupa olid hirmud kandideerimisel erinevad. 16-44 aastaste hulgas kardeti kandideerimisel kõige rohkem seda, et ei vastata töökuulutuses välja toodud nõudmistele ja teisel kohal oli hirm suure konkurentsi ees.

Üle 45-aastased seevastu kartsid, et nad on kandideerimiseks liiga vanad (56%) ja hirm konkurentsi ees oli 23 protsendiga alles neljandal kohal. Kõige vähem tekitab kandideerimisel vanematele inimestele hirmu negatiivne tagasiside ja liigne noorus.

Hirmud kandideerimisel vanusegruppide kaupa

Brandemi kandideerimiskäitumise uuringus koguti osalejatelt andmeid veebruaris ja märtsis 2020. aastal ning selles osales 3711 inimest üle Eesti.