Tiimi üheks sihtrühmaks on vabakutselised ja iseendale tööd andvad inimesed, kes vajavad kohta, kus tööd teha. “Paljud vanemad tunnevad, et nad peavad valima lapse ja karjääri vahel, neil ei ole head võimalust nende kahe rolli ühendamiseks,” rääkisid Elise Nikonov ja Minna Toots, tiimi Parents Co-Workingu eestvedajad.

Samuti võiks Nikonovi sõnul nende ruumides võimaldada töö tegemist ettevõtted. „See on eriti hea võimalus siis, kui tööle minnakse tagasi juba vanemapuhkuse ajal, sest väga vähestel ettevõtetel on oma lastehoid, “ lisas ta. Parents Co-Working kutsub ka eesrindlikke tööandjaid üles kaaluma nende teenust kui üht võimalust lapsevanematest töötajate toetamiseks, et nad saaksid juba vanemapuhkuse ajal, aga ka hiljem olla tööl produktiivsed ilma samas lapsega lähedust kaotamata.

Küsimusele, miks ei võiks tööd teha kodunt või palgata lapsehoidja, vastab Nikonov, et koduses keskkonnas on palju muid sobimatuid tegureid, mis ei lase lapsevanematel töötada. „Isegi kui lapsega tegeleb hoidja, pole enamusel kodus töötamiseks sobivaid tingimusi. Lisaks on tihti vajalikuks ajaks sobiva lapsehoidja leidmine omaette keeruline ülesanne. Me tahame lapsevanematele pakkuda võimalikult suurt paindlikkust, ühendamaks nii töötamise kui lapse eest hoolitsemise vajadused selliselt, et need kõik saaks võimalikult hästi täidetud,“ selgitas Nikonov vajadust nende lahenduse järele.

Ajujahi uus saade on eetris täna õhtul kell 20 TV3s. Žürii ette astub neli tiimi, kes võistlevad mentori ja koha eest konkursi järgmises voorus. Kaalul on 140 000 eurot ja koht Ajujahi finaalis, mis toimub 2. aprillil.