Investeerimisüksuse esimene tegevuskuu tõestas investorite suurt huvi pakutavate väärtpaberite vastu, mistõttu loodab Levikom teise poole emissioonimahust täita aprilli lõpuks, teatas ettevõte.

Ettevõtte tegevusplaani finantseerimiseks soovib Levikom kahes etapis, ajavahemikus 2019-2021, kaasata vähemalt viis miljonit eurot väärtpaberite kohalikele investoritele suunatud mitte-avalike emissioonide teel. Esimeses etapis on kaasamisel kaks miljonit eurot Nasdaq CSD-s registreeritud 2-aastase lunastustähtaja ja 12,5% fikseeritud aastatootlusega tagamata võlakirjade suunatud emissiooni teel.

Võlakirjade pakkumine algas 2019 mais ning praeguse seisuga on Levikomil võimalik investoritele pakkuda veel võlakirju miljoni euro ulatuses.

Esimeses etapis kaasatud vahendeid vajab Levikom suure nõudluse tõttu tekkinud VirtuaalFiiber-internetivõrgu ja Levi-TV-ga liituda soovijate ootejärjekorra rahuldamiseks, sh investeeringuteks kliendiseadmetesse, võrguarenduseks ning klientide liitmiseks. Investeeringuid vajavad ka Levikomi asjade interneti võrk NORAnet ning kiire nõudluse kasv erinevates turuvertikaalides uue põlvkonna 5G/IoT ärilahenduste järele.

Iseseisva investeerimisüksuse moodustamise tingis kohustuste mitte täitmine ettevõtte senise partneri Investoriteliit.ee OÜ poolt, mistõttu lõpetas Levikom nendega usalduse kaotuse ja huvide konflikti tõttu koostöö.

„Loodame ära kasutada ka praegust olukorda aktsiaturgudel, kus kapital on hakanud otsima väljundit vähem volatiilsetesse ja fikseeritud tootlusega varadesse, sealhulgas ka ettevõtete otseinvesteeringutesse, milleks Levikomi 24-kuulised võlakirjad sobivad hästi,“ sõnas Levikomi juhatuse liige Peep Põldsamm. Põldsammi sõnul kuulub Levikomi uude üksusesse kolm investorsuhete ja –hankejuhti, kes on suutnud esimese tegevuskuuga tuua läbirääkimistesse üle 150 potentsiaalse investori kokku enam kui 2,5 miljoni euroses mahus. Levikomi võlakirjadesse saab investeerida alates 3000 eurost