1) Kontrollida üle, mis riigi õigus Sinu lepingule kohaldub ehk mis riigi vääramatu jõu ja/või lepingu rikkumise vabandatavuse regulatsiooni pead täpsustama.

2) Kontrollida üle, kas ja milline on Sinu lepingus ettenähtud vääramatust jõust (seaduslikust täitmise takistusest) teavitamise tähtaeg ja viis (tähitud kiri, e-post, kuller jne). Üldjuhul peab võlgnik võlausaldajale teatama kohustuse täitmist takistavast asjaolust ja selle mõjust kohustuse täitmisele viivitamata pärast seda, kui ta sai takistavast asjaolust teada. Arvesta, et kokkulepitud viisil teadete edastamine, eriti rahvusvaheliselt, võib olla raskendatud ja ajaliselt viivituses. Kui kokkulepitud viisil ei ole teadet võimalik edastada, siis püüa teha kõik endast olenev, et edastada teade mõnel muul mõistlikul viisil.

3) Arvesta, et üldjuhul vabandab vääramatu jõud kohustuse rikkumist üksnes juhul, kui konkreetne asjaolu reaalselt takistab kohustuse täitmist. Eriolukorra väljakuulutamine ei ole automaatne alus kõikide kohustuste rikkumise vabandamiseks. Üldjuhul on vääramatu jõu tõendamise koormis rikkujal.