"Kogu tegevusvaldkonnas on tänase seisuga tööl enam kui 1000 inimest, kellede teenuseid enam teadmata ajaks ei vajata. Ettevõtete suutlikkus inimesi palgal hoida ilma teenust pakkumata on meile üle jõu käiv. Antud tegevusvaldkonnas töötavad inimesed on spetsiifiliste oskustega, sellest tulenevalt on töötajad ettevõtete peamine vara, hindamatu väärtusega. Meie ettevõtted vajavad abi oma töötajate hoidmiseks.

Oleme tegevusvaldkond, kus ettevõttele täiendava tulu teenimine ilma sündmusi läbi viimata on pea võimatu. Sellest tulenevalt oht ettevõtte pankrotistumisel kasvab iga päevaga," kirjutatakse paarikümne ettevõtte nime kandvas pöördumises. Sektori firmad teevad aga ka konkreetseid ettepanekuid riigile, kuidas neid aidata.

Eeltoodust tulenevalt palume teil pöördumisele allkirja andnud ettevõtete nimel võimaldada meie valdkonna ettevõtetele:

  • tööjõumaksudest vabastamist kuni majandusliku olukorra normaliseerumiseni vähemalt 6 kuu jooksul;
  • töölepingu seaduse § 37 osas erikorra loomist, mis võimaldaks töökoormuse ja töötasu vähendamist 6 kuni 12 kuu jooksul;
  • võimalust kasutada Töötukassa kogutud reservi, millest korvataks töötajate sundpuhkuste tasud;
  • karantiini sattunud töötajatele karantiini päevade kompenseerimist Haigekassa vahenditest; riiklikest piirangutest sõltuvate sündmuste ärajätmisest tulenevate otseste kulude riigipoolset kompenseerimist juhul, kui neid ei kompenseeri teenuse tellija või ärajäämine on põhjustatud riikliku eriolukorra kehtestamise tõttu;
  • riigi / Kredexi käendust laenumaksete maksepuhkuseks;
  • kaasata meie valdkonna ettevõtete esindajad COVID-19 viiruse majanduslike mõjudega tegelevate töörühmade liikmeks.

Ettevõtted pakuvad samas riigile ka enda poolt abi

Kuna üritusettevõtete tehnika ja varustus seisab praegu jõude, on näiteks ürituste korraldaja RGB Baltic terviseametit üles kutsunud neilt abi küsima kui seda peaks vaja minema - näiteks on toodud juba mitmeid aastaid Jazzkaare ajaks püstitatud merepaviljoni.

Järgneb ürituste korraldaja RGB Balticu tänane sotsiaalmeediapostitus:

Austatud Terviseamet ja asjassepuutuvad ametkonnad!

Kui Eesti riigil peaks vaja minema ajutist pinda viiruse levikuga seotud olukorraga tegelemiseks, siis RGB Baltic on valmis 5-6 päevaga püstitama oma 1170m2 suuruse avara paviljoni ning varustama selle kütte, ventilatsiooni, valguse, voolujaotuse ja käiguteedega.

Ühtlasi juhime tähelepanu, et kõikide ürituste ärajäämine tähendab meie valdkonnas täielikku seisakut ja sissetulekute kadumist. Ootame valitsuselt meetmeid, mis aitaksid vältida koondamisi ja annaksid võimaluse kriisiperiood üle elada. Ainuüksi meie ettevõttel on üle 40-ne töötaja, kelle erialase töö tegemine on täielikult peatunud.
Eile esitasime Eestis toimuvate sündmuste tehnilise teeninduse, toitlustuse ja toimumiskohtadega seotud ettevõtete poolt ka ametliku ühispöördumise Eesti Vabariigi Valitsuse, Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni ja Eesti Vabariigi Riigikogu Majandus- ja Rahanduskomisjoni poole koos konkreetsete ettepanekutega olukorra leevendamiseks.