Laevad jätkavad opereerimist tagamaks eestlastele koju tagasi saamise võimalus läbi Soome ning tagamaks naaberriikides elavate inimeste koju suundumine läbi Eesti transiidikoridori. Laevaliikluse jätkamine aitab tagada ka piisavas mahus kaubaveo võimekuse Eesti ja Soome vahel.

Meretransport Eesti ja Soome vahel jätkub ka pärast 17. märtsi 2020. Täpsem informatsioon laevade mahtude ja graafikute osas selgub lähipäevil ning ettevõte jagab sellekohast informatsiooni viivitamatult.

Tallink soovitab reisijatel jälgida ettevõtte veebilehti ning sotsiaalmeediakanaleid ajakohase info saamiseks.

Ettevõtte Helsingi-Stockholmi ja Turu-Stockholmi liinide laevad (Silja Serenade, Silja Symphony, Galaxy ja Baltic Princess) jätkavad praegu opereerimist tavapärase graafiku järgselt. Kõikidel ettevõtte laevadel, mis praegusel hetkel opereerivad on sisse viidud ranged meetmed viiruseleviku tõkestamiseks.

Tallink palub kõigil reisijatel rangelt järgida riiklike ametiasutuste ettekirjutusi ning laevameeskondade juhiseid ning varuda aega nii enne kui pärast reisi, kuna sadamates on rakendatud erinevaid meetmeid viiruse tõkestamiseks.

Tallink võtab ühendust kõikide klientidega, keda praegused reisigraafikute muudatused puudutavad.