„Arvestades viimaseid arenguid seoses koroonaviiruse levikuga ning asjaolu, et kõigis Balti riikides on valitsused välja kuulutanud eriolukorra, on Eften Real Estate Fund III AS otsustanud tühistada 02.03.2020 avaldatud kutse ja üldkoosoleku toimumise edasi lükata,“ teatas fondivalitseja finantsisnpektsiooni vahendusel. „24.03.2020 aktsionäride korralist üldkoosolekut ei toimu ja EftenReal Estate Fund III AS teatab täiendavalt uue üldkoosoleku aja hiljemalt 31. märtsil 2020. Samuti on edasi lükatud EfTEN Kinnisvarafond AS-i korraline üldkoosolek, mis pidi toimuma 17.03.2020."

Väljakuulutatud eriolukord avaldab mõju fondi tegevusele, kuid tegeleme
aktiivselt fondide juhtimisega ning oleme valmis kiirelt reageerima, kui olukord peaks muutuma, teatas Efteni juhatuse liige Viljar Arakas.

Tallinna Kaubamaja kutsus selleks reedeks kokku aktionäride üldkoosoleku. Võttes arvesse, et Vabariigi Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra, võimaldatakse aktsionäridel koosolekul osaleda veebiseminari vahendusel. Hääletada veebi teel ei saa ja selleks soovitatakse teha hääletamisjuhisega volitus.

Antud olukorras on kõige olulisem hoida meie kõigi tervist ja kuigi üldkoosolek ei ole seaduse mõttes avalik üritus, siis leiame siiski, et oluline on võimaldada koosolekul osalemine ka füüsiliselt kohale tulemata," selgitab Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp. Kõikidel aktsionäridel on võimalik osaleda üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril, kus tutvustatakse ettevõtte tulemusi. „Veebiülekanne võimaldab ka vahetut suhtlust, seega saab ettevõtte juhtkond vastata aktsionäride küsimustele," lisab Puusepp.

Veebiülekande kaudu ei ole võimalik aktsionäridel hääletada, kuid aktsionäridel on võimalik aktsionäride õiguste teostamiseks anda hääletusjuhisega volikiri. See võimaldab hääletamisel osaleda üldkoosolekul osalemata. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida vandeadvokaadi ja Advokatuuri juhatuse esimehe Jaanus Tehver'i. Tallinna Kaubamaja Grupi Nõukogu esimees Jüri Käo osaleb üldkoosolekul samuti veebi vahendusel. „Olen juba teinud kõik vajalikud toimingud ning andnud volitused advokaadile, et kõik sujuks," räägib Käo. „Mõistagi ei saa elu keerulise olukorra tõttu seisma panna ja seepärast on väga oluline, et saaksime vajalikud toimingud ära teha, kuid leidsime nende tegemiseks turvaliseimad viisid," lisab ta.

Seevastu LHV viis hoolimata eriolukorrast läbi aktsionäride üldkoosoleku, kuna oli vaja pikendada nõukogu liikmete volitusi, kinnitada aastaaruanne ja kasumijaotus. Seoses kehtestatud kogunemise keeluga, on tekkinud küsimus, kas keelatud on ka äriühingu üldkoosolekute läbiviimine, seda just suurema liikmeskonnaga äriühingute puhul.

„Korrakaitseseaduse definitsiooni järgi on avalik üritus avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek. Formaalset tõlgendades ei ole eraldatud ruumis peetav aktsionäride üldkoosolek sarnaselt Riigikogu istungiga avalik koosolek ega avalik üritus ja seetõttu ei ole selle pidamine ka Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra ajal keelatud. Iseküsimus, kas see on tervise seisukohalt mõistlik“ selgitas advokaadibüroo Derling Primus partner Andres Siigur.