Samas jättis riigipoolne maksete peatamine investorid kõrvale börside kõige magusamast tõusuperioodist.

„Kõige rohkem võitis investor, kel oli täidetud kolm tingimust. Esiteks jätkas ta omapoolseid makseid. Teiseks kandis riik seetõttu hiljem tema pensionikontole tavalise 4% protsendi asemel 6% sotsiaalmaksust ning kolmandaks suurendas investor ajutiselt vabatahtlikult oma panust 2%-lt 3%-le. Nendel tingimustel kogus Eesti keskmist brutopalka teeninud ja pensionisääste kõige populaarsemates, progressiivse strateegiaga fondides hoidnud klient 1988 eurot rohkem, kui see, kes katkestas omapoolsed maksed,“ ütles SEB Life and Pension Baltic Eesti filiaali juht Triin Messimas.

Pensionimakseid 2009.-2010. aastal jätkanud, kuid hiljem enda maksemäära suurendamisest loobunud investorid kogusid 1445 eurot rohkem kui need, kes maksed katkestasid. Võrdlus on tehtud seisuga 16. märts 2020.

„2009. aasta alguses oli Eestis pensionikogujaid üle 580 000, kellest sissemakseid jätkas ligi 170 000 inimest. Keskmine II samba väärtus oli 2009. aastal 1253 eurot, mis tänaseks on jõudnud 5744 euroni. Seega tänu maksete jätkamisele lisandunud 1988 eurot moodustab praegusest keskmisest portfellist ligi kolmandiku,“ lisas Messimas.

Peatatud pensionimaksete ajal kallinesid aktsiad hüppeliselt

Maailma aktsiaturud saavutasid eelmise kriisi järgse põhja märtsis 2009. Kuid alates riigipoolsete sissemaksete katkestamisest 2009. aasta juulis kuni maksete taastumiseni 2011. aasta alguses tõusid maailma aktsiaturud umbes 45 protsenti ja Tallinna börs isegi 133 protsenti. Kuna Eesti inimesed ei saanud investeerida kõige soodsamal perioodil, siis jättis see jälje nii inimeste isikliku pensionivara kui Eesti pensionifondide tootlusele, eriti võrreldes enamike teiste riikidega, kus sissemakseid ei katkestatud.

Messimase sõnul näitab see, kui oluline on pidev säästmine pensionivara kogumisel ning kuidas see annab pikema aja jooksul positiivse efekti. „Isegi kui maksed katkevad ajutiselt, tähendab see väiksemat pensionivara juurdekasvu,“ lisas Messimas.