Swedbanki era- ja äriklientidel on ajutiste makseraskuste tekkimisel võimalik taotleda kuni kuue kuu pikkust, kodulaenude puhul kuni aastast maksepuhkust. Klientidel on võimalik laenu põhiosa maksed edasi lükata. Lisatasusid ja lisatingimusi sellega ei kaasne.

„Praeguses olukorras kogevad paljud perekonnad ja ettevõtted stressi ka seoses oma majandusliku olukorra halvenemisega. Usume, et võimalus vähendada igakuiste laenumaksete suurust ilma lisatasude ning lisatingimusteta annab neile sellel keerulisel ajal kindlust juurde,“ ütles Swedbank Eesti juht Olavi Lepp. „Sellegipoolest on äärmiselt oluline, et klient esitaks laenupuhkuse taotluse kindlasti enne, kui tal tasumata laenumaksete tõttu juba võlgnevus tekib,“ rõhutas Lepp.

Laenupuhkus on mõeldud pandeemia tõttu tekkinud olukorras ootamatult ja ajutiselt tulu või töö kaotanud ettevõtetele ning peredele. Lihtsustatud tingimustel maksepuhkust saavad võtta need ettevõtted, kellel siiani makseraskusi ei esinenud.

Maksepuhkust saab taotleda internetipangas. Nii era- kui äriklientide taotluse vormi puhul tehakse tööd selle nimel, et need oleksid internetipangas www.swedbank.ee olemas reedeks.

Laenupuhkust rakendatakse laenu põhiosa maksetele, intressimakseid tuleb endiselt tasuda. Edasilükatud põhiosa maksete summa jaotatakse ülejäänud laenuperioodile. Kliendil on võimalik mistahes ajal (ka kokkulepitust varem) asuda laenumakseid uuesti tavapärase maksegraafiku järgi tasuma. Swedbank on otsustanud, et ei tee laenupuhkuse alustamisel ega lõpetamisel laenulepingute tingimustes muudatusi ega rakenda lisatasusid. Lisaks on seoses praeguse olukorraga kaupmeestel võimalik taotleda maksepuhkust makseterminalide üüri tasumisel.

Ka teistes pankades saab maksepuhkust

SEB on paljudel eraisikutest kodulaenu või väikelaenu võtnutel sõlmitud laenukaitse kindlustuse leping, mis võib aidata sissetuleku vähenemise korral ajutise töövõimetuse või töökaotuse puhul laenumakseid tasuda või väga tõsiste tervisekahjustuste korral osa või kogu laenu pangale tagasi maksta.

„Juhime tähelepanu ka sellele, et kõiki juhtumeid laenukaitse kindlustus ei kata,“ ütles SEB jaepanganduse juht Ainar Leppänen. „Võimalikud on ka maksepuhkused ja maksegraafikute muutmised, kõik oleneb konkreetse kliendi vajadusest. Probleemide ilmnemisel soovitame klientidel võtta pangaga koheselt ühendust, et sobivaim lahendus aegsasti kokku leppida.“

„Äriklientide puhul soovitame olla aktiivses suhtluses panga ja kliendihalduriga, et ettevõttele sobivaim lahendus varakult kokku leppida. On see siis täiendav likviidsus lisafinantseeringu või olemasolevate laenukohustuste tagasimakse graafikute ülevaatamise näol,“ lausus SEB ettevõtete panganduse juht Artjom Sokolov. „Nii nagu oleme püüdnud varasemalt põuaperioodil toeks olla põllumeestel, oleme ka praeguse raskema perioodi valmis koos kõigi meie ärikliendiga kaasa mõtlema.“

„Coop Panga klientidele võib lahenduseks olla nii maksepuhkus kui ka finantseerimise ümber restruktureerimine. Juhul, kui tekivad kõrvalekalded tavapärasest majandustegevusest või kui on tekkimas makseraskused, siis palume ühendust võtta oma halduriga, et operatiivselt võimalike probleeme ennetada ja leida üheskoos sobivaimad lahendused näiteks maksegraafiku muudatuste või maksepuhkuse näol,“ ütles Coop Panga juhatuse liige Hans Pajoma.

Sõltuvalt vajadustest on Coop Pangas kinnisvara tagatisel laenude eraklientidel võimalik sõlmida nii täis- kui ka osalisi laenu põhiosa ja intressi maksepuhkuseid ja vajadusel laenu tähtaja pikendamist olukorra normaliseerumiseni. Kui kliendil tekib vajadus maksepuhkuseks, siis tuleb teavitada oma soovist laenuhaldurit või saata maksepuhkuse avaldus läbi Coop Panga internetipanga. „Analüüsime iga juhtumit ja laenusaaja olukorda individuaalselt, et leida sobivaim lepingu restruktureerimise kombinatsioon,“ märkis ta.