Kaasik meenutab esmalt, et möödunud kriisi ajal peatati teise pensionisamba maksed, sest valitsusel oli eesmärgiks vähendada eelarve defitsiiti, kuivõrd võimalused seda finantseerida võla arvelt olid väga piiratud ja lisaks oli eesmärgiks liituda euroalaga. Ta ütleb, et hetkel ei ole eelarvedefitsiidi vähendamine valitsuse eesmärgiks ning seetõttu jääb arusaamatuks, miks soovitakse II pensionisamba maksed peatada.

"Rahandusminister on rõhutanud, et praeguses olukorras ei peaks kärpeid tegema. Teise samba maksete peatamine oleks hetkel ebavajalik kärbe tulevaste pensionäride arvelt. Samuti ei ole see hästi sihitud ega vahetu mõjuga samm kuivõrd ei aita kriisis kannatavaid ettevõtjaid ega töötajaid. Lisaks ei ole nüüd, kus varade väärtus on järsult kukkunud, kõige parem aeg lõpetada pikaajalist investeerimist. Selline seadusemuudatus oleks justkui suunatud eesmärgile teha kogumispensionis pikaajaliselt heade tulemuste saavutamist võimalikult raskeks," ütleb Kaasik.