Kontserni otsus mõjutab ligikaudu 3900 töötajat ning puudutab nii mere- kui ka kaldatöötajaid, sealhulgas ettevõtte juhatuse liikmeid.

Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene on andnud korralduse enda palka vähendada 50% võrra.

"Oleme täna olukorras, kus koroonaviirusest tekkinud eriolukorra majanduslikud mõjud meie ettevõttele on nii ulatuslikud, et meil tuleb teha raskeid otsuseid ning astuda samme ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks ning oma töötajate töökohtade säilitamiseks nii suures ulatuses kui vähegi võimalik," kommenteeris otsust Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

"See ei ole kerge otsus, kuid leiame, et praeguses olukorras on see parim võimalik lahendus, mis ei jäta meie inimesi tööta ja palgata praegusel keerulisel ajal," ütles Nõgene.

"Tänan ka ametiühingut ning selle liikmeid konstruktiivse dialoogi eest viimaste päevade jooksul, mis on võimaldanud meil üheskoos jõuda parima võimaliku lahenduseni," sõnas Nõgene.

Tallink teeb koostööd töötukassaga Vvalitsuse poolt kehtestatud meetme kasutuseks. Samuti on Tallink Grupp pidevas kontaktis riigiga, leidmaks mõistlikke lahendusi tekkiva kahju tasandamiseks, et koheselt peale eriolukordade lõppemist oleks võimalik taastada ja tagada Eesti turismivaldkonnale ülivajalikud laevaühendused kõikide meie sihtpunktidega.