Maaeluministeeriumi avalike suhete nõunik Andres Kärssin selgitas, et Sihtfondi Maakapital meetmeks on planeeritud sale-and-leaseback tehingud ehk maa ost- ja tagasimüük (kapitalirent). Meede võimaldab kriisi olukorras põllumajandustootjate käibevahendite puuduse leevendamiseks või investeeringuteks vajalike vahendite mobiliseerimiseks soovi korral oma maa sihtasutusele müüa, sihtasutuselt selle taas rendilepinguga kasutusse võtta ning teatud aja jooksul maa tagasi osta.

Põllumajandustootjate eeliseks oleks Kärssini sõnul see, et kapitalirendi lepingust tulenevaid maksekohustusi saaks ta tagasi maksta kokkulepitust varem või kui maa hind turul ei ole langenud ja tal on raha jätkuvalt kasutuses vaja, saada tagasimaksete pikendamist või ka laenusumma suurendamist. Sale-and-leaseback tehinguid pakuvad erinevad finantseerimisasutused, kuid see tehing on kõrge intressiga, lühikese tagasiostu tähtajaga ja riskiga, et maad ei müüda põllumajandustootjale tagasi. Kui tehingupartneriks oleks sihtasutus, on põllumajandustootjal kindlus, et toimub maa tagasimüük. Täpsemad tingimused töötatakse välja lähiajal.