Swedbank Eesti lõi erikomitee uute ja olemasolevate mitteresidentide teenindamiseks, mis kiitis heaks kõrge riskiga kliendid omamata dokumentatsiooni tegelike kasusaajate, raha päritolu või kliendi selgitust konto vajaduse kohta ning ei reageerinud olemasolevast infost kerkinud ohumärkidele, tegi kindlaks Swedbanki poolt palgatud advokaadibüroo Clifford Chance uurimine.

Eestis ja Lätis mitteresidentide teenindamine oli Swedbankile oluline ärisuund.

Kuigi osad pangatöötajad, sealhulgas kliendihaldurid olid teadlikud, et dokumentides märgitud omanikud pole tegelikud kasusaajad, võttis Swedbank Eesti ikka kahtlased kliendid enda teenindada.