Vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Greete Kaar:

Arvestades puhkusetasu suurust, oleks töötajatel kasulikum kasutada praegusel hetkel põhipuhkust, sest siis on puhkusetasu kõrgem. Kui põhipuhkust kasutada suvel ja tööandja on kevadel töötasu kolmeks kuuks vähendanud, võetakse puhkusetasu arvestamisel see periood, mil töötaja töötasu ja töökoormust töölepingu seaduse 37 lg 1 alusel vähendati, samuti arvesse. Seega on praegu puhkusetasu kõrgem kui suvel puhkust kasutades.

Siinkohal on aga oluline meelde tuletada, et kui tööandja on puhkuse ajakava juba koostanud, siis saab seal muudatusi teha üksnes kokkuleppel. Kui puhkuse ajakava koostatud ei ole, saab töötaja esitada tööandjale puhkuseavalduse, teatades puhkuse algusest ette vähemalt 14 kalendripäeva.

Puhkust antakse töötatud aja eest. See tähendab seda, et proportsionaalselt töötatud ajaga teenib töötaja põhipuhkust. Töötaja võib praegu välja võtta terve oma põhipuhkuse ja saab selle eest ka puhkusetasu. Samas tuleb arvestada, et kui tööleping lõpeb (nt töötaja koondatakse), siis tuleb töölepingu lõppemise päeva seisuga vaadata, mitu põhipuhkuse päeva töötaja reaalselt välja teenis. Seega kui töötaja kasutab praegu kõik põhipuhkusepäevad ära ja tööandja ta poole aasta pealt koondab, on tööandjal õigus enammakstud puhkusetasu töötaja töötasuga tasaarvestada.