Tartu Agro juhtide sõnul oleks see kõik välditav, kui riik lükkaks selle otsuse edasi kriisi lõpuni või vaidlustaks Euroopa Liidu komisjoni vastava otsususe ja kaitseks Eesti ettevõtet. Vaidlustamiseks on hulganisti kaalukaid argumente ning vaidlemise perspektiiv on selgelt positiivne. Oluline on see, et Komisjoni otsus on otseselt suunatud Eesti riigile, mistõttu riik on ka esmane adressaat, kes peaks otsuse Euroopa Kohtus vaidlustama.

Maaeluministeerium on aga komisjoni otsuse vaidlustamise asemel otsustanud ette valmistada käskkirja riigiabi tagastamise nõudes põhisummas 473 303,34 eurot, millele lisandub intress 46 409,8 eurot, mis kuulub tasumisele 60 päeva jooksul arvates tagastamisotsuse saamisest.

Tartu Agrole on seejuures antud vaid 2 tööpäeva arvamuse avaldamiseks ning käskkirja allkirjastamist on lubatud juba 27. märtsiks. "On ilmne, et Tartu Agro seisukohti ei plaanita enam arvesse võtta," ütlevad ettevõtte juhid.

Tartu Agro on üks Eesti suurimaid põllumajandusettevõtteid looma- ja taimekasvatuse valdkonnas. Nad on ka üks olulisemaid piimatootjaid.

"Olukorras, kus riigis on välja kuulutatud eriolukord, kus naaberriikide piirid on suletud ja kaubavahetus on pärsitud, on riigi seisukohast äärmiselt ohtlik ja vastutustundetu algatada kiirkorras protsess, mis võib lähiajal päädida strateegilise tähtsusega toidutootja paiskamisega majanduslikesse raskustesse," on ettevõtte selge veendumus.

Tartu Agros töötas eelmise aasta lõpu seisuga 121 inimest. Nende käive oli 6,66 miljonit eurot ning kasum üle 618 000 euro, mis ei tähenda, et neil see raha kuskil virnas võtta oleks.

Loe nende appikarje täisteksti siit.

Ärileht küsis kommentaari ka maaeluministeeriumilt. Küsimused olid järgmised:

  • Miks seda sellisel ajal kiirkorras tehakse?
  • Ettevõte väidab, et selle otsuse võiks tänastes oludes siiski edasi lükata, mida kostate?
  • Kas on lootust, et sellist otsust lähiajal siiski täita ei tule?

Maaeluministeeriumi kommentaar

Marko Gorban, põllumajandus- ja maaelupolitika asekantsler

Euroopa Komisjon tegi 24. jaanuaril otsuse nõuda AS-lt Tartu Agro tagasi konkurentsireeglitele mittevastav riigiabi. Otsus puudutab Eesti Vabariigi ja Tartu Agro vahel 2000. aastal sõlmitud rendilepingut enam kui 3000 hektari põllumajandusmaa rendile andmiseks. Pärast kaks aastat kestnud ametlikku uurimismenetlust on Euroopa Komisjoni hinnangul tegemist riigiabiga, kuna AS Tartu Agro makstav rent on turuhinnast madalam. Mingeid trahve Euroopa Komisjoni otsus ühelegi osapoolele (riik ega AS Tartu Agro) kaasa ei too.

Maaeluministeeriumi järgmised sammud tulenevad Euroopa Komisjoni otsusest - Eestit kohustatakse abi andmine lõpetama ning nõudma see 4 kuu jooksul ehk maikuu lõpuks abi saajalt tagasi. AS Tartu Agrolt tuleb tagasi nõuda talle antud riigiabi ja sellele lisanduv intress. Euroopa Komisjoni otsus ei sisaldanud tagasinõutavat abisummat, vaid metoodikat abisumma arvutamiseks. Sisuliselt tähendab konkurentsireeglitele mittevastava abi tagasinõudmine eelnenud olukorra taastamist, kus abi saajalt võetakse eelis, mis tal konkurentide ees on olnud. Kui Eesti Euroopa Komisjoni otsust ei täida, võib Euroopa Komisjon Eesti suhtes algatada rikkumismenetluse, mis võib lõppeda trahvisummaga Eesti jaoks. Oluline on siinjuures silmas pidada, et Euroopa Komisjoni otsuse vaidlustamine Euroopa Kohtus ei peata otsuse täitmist.