„Meil on plaan, kuidas säilitada tööhõive energeetikasektoris kliimaeesmärke ohtu seadmata. Saatsime koostööpartneritega majandusministrile rida ettepanekuid, mille elluviimine võimaldaks luua umbes 600 pikaajalist töökohta. Kutsume üles ka teisi taastuvenergia ettevõtteid ettepanekuid toetama ning oma toetuskiri majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi saatma,” teatas Sunly nädala alguses sotsiaalmeedia vahendusel.

Sunly OÜ tegevjuhi Priit Lepasepa, Eesti päikseelektri assotsiatsiooni juhataja Andres Meesaku, Nordic Power Management OÜ juhatuse liikme Tiit Niguli ja Sunservice OÜ juhatuse liikme Roger Pilviku poolt allkirjastatud kolmeleheküljelises kirjas majandus- ja taristuminister Taavi Aasale teevad taastuvenergeetikud rida ettepanekuid, kuidas vähendada eriolukorra negatiivset mõju Eesti energeetikasektorile ja majandusele laiemalt.

Sealjuures käivad nad välja, et sel ja järgmisel aastal võiks alla 1MW taastuvenergia tootmisseadmetele suurendada vähempakkumisi – seejuures mitte tänast taastuvenergiatasu tõstes, vaid langetades –, pikendada vähempakkumise võitnud tootmisseadete ehitamise perioodi, suurendada KredExi võimekust ettevõtete toetamisel, täpsustada regulatsiooni hoonete energiatõhususe valdkonnas ning soodustada päikeseparkide paigaldajate koolitusprogrammide korraldamist.

„Väljapakutud meetmed aitaksid leevendada olulisel määral eriolukorrast tulenevat negatiivset mõju Eesti energeetikasektorile ja tööhõivele,” leiavad ministrile kirja saatnud taastuvenergeetikud. Nende hinnangul on tulenevalt olemasolevate tootmisvõimsuste toetusperioodi lõppemisest võimalik samade vahendite abil toetada lähiaastatel päikeseelektrijaamade rajamist vähemalt 60 MW ulatuses.

„Siinjuhul ei ole arvesse võetud, et vähempakkumiste tulemusel kujunev toetusmäär osutub suure tõenäosusega oluliselt madalamaks varasema toetusskeemi raames makstud toetusmäärast,” märgivad kirja saatnud. Nende arvutuste kohaselt võimaldaks 60 MW tootmisvõimsuse toetamine aastas lähiaastatel pakkuda otsest tööhõivet umbes 200 inimesele.

Otsese ja kaudse tööhõive mahuks on hinnanguliselt aga 500-600 pikaajalist töökohta. „Päikeseelektrijaamade rajamise forsseeritud toetamine võimaldab ilma lõpptarbija kulutuste suurendamiseta toetada Eesti energeetikasektorit ja tagada kohalik tööhõive, seadmata samal ajal ohtu pikemajalisi kliimaeesmärke,” põhjendavad ettevõtjad.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid