Selleks, et äril elu sees hoida on paljud ärid asunud otsima lahendusi enda kaupade müümiseks ja turundamiseks veebis. Üha enam rõhutatakse toodete tarbimise vajalikkusele või kasulikkusele kriisi ajal. Sageli ei ole see õige.

Reklaaminõuete järgimata jätmine võib aga ettevõttele kaasa tuua mitte ainult trahvi reklaami- ja tarbijakaitse reeglite rikkumise eest, vaid äärmuslikematel juhtudel lõppeda ka sunniraha määramisega eriolukorra nõuete järgimata jätmise tõttu.

Alljärgnevalt anname mõned soovitused, kuidas enda ettevõttele kriisi ajal hoogu sisse puhuda, ilma seadusega pahuksisse sattumata.

1. Väldi eksitavaid väiteid

Iga ettevõte tahaks öelda, et nende pakkumised on (kriisiaega arvestades) personaalsed ja tooted suunatud konkreetsetele klientidele. Sellegi poolest tuleks vältida turundussõnumeid, mis väidavad, et mingi pakkumine kehtib “Ainult sulle!” või et “Kaupa jagub vaid kiirematele!”, kui tegelikkuses on kaupa piiramatus koguses või kui samasugused pakkumised kehtivad kõikidele tarbijatele. Näiteks oleks õigem oleks pakkumine sõnastada „Kehtib ainult meie klientidele“ juhul, kui sooduspakkumine on mõeldud nt ettevõtte kliendikaarti omavatele isikutele.

Samuti ei tohiks reklaami kujundamisel kiirustada. Viimasel ajal on asunud ringlusesse kiiruga kokku pandud reklaamtekstid, mis sisaldavad valefakte. Näiteks väidetakse tekstil suures kirjas, et toode on allahinnatud 50 protsenti, kuid tegelik hinnamuutus on 70 eurolt 50 eurole (märgitud väiksemas kirjas). Selline reklaam võib mõjutada tarbijat tegema otsust, mida ta tavaolukorras ei oleks teinud. Mõlema eelneva näite puhul võib tegemist võib olla ebaausa kauplemisvõttega, mis on keelatud.

2. Ära kasuta õigusvastaseid peibutusi!

Meelelahutuskohtade sulgemine on endaga kaasa toonud tarbijamängude leviku internetis. Kurioossematel juhtudel on ettevõtted sellistel loosimise võidufondi lisanud näiteks alkohoolseid jooke. Paraku peab seadus tarbijamängu, loteriid või võistlust, mida juhistes, kirjelduses, reklaamis või mujal seostatakse alkohoolse joogiga või alkohoolse joogi kaubamärgiga, keelatud reklaamiks. Lisaks kohalduvad alkoholi reklaamile täiendavad reklaamiseaduse nõuded.

Ka laieneb eriolukorra täiendava meetmena kehtestatud nõue hoida inimestevahelist vahemaad vähemalt kahe meetri ulatuses põhimõtteliselt kõikidele ruumidele. Seetõttu on ka keelatud teha üleskutseid, mis ahvatlevad rohkel hulgal ühte kohta minema ning on õigem korraldada kampaaniaid veebipoodides, reklaaminõudeid järgides. Kaupade kohaletoimetamiseks on võimalik kasutada olemasolevat kullerteenust või kaaluda enda ettevõtte poolt ajutise ja – kriisiaja nõudeid arvestades - turvalise lahenduse loomist.

3. Ära kasuta kriisi enda kasuks ära!

Mis tahes ebaõige või eksitavalt avaldatud õige väide, mis petab või tõenäoliselt petab keskmist tarbijat, mille tulemusel tarbija otsustab kaupa või teenust osta, mida ta muul juhul ei oleks teinud, on rangelt keelatud. Seetõttu tuleks kauba reklaamis hoiduda väidetest, mille kohaselt on toode „Parim lahendus kriisi ajaks“, sest juba selline väide võib olla tarbijakäitumist moonutav.

Samuti ei ole väidete „Parim“, „Super“ jne kasutamine isegi soovitatav, sest seda, kas toode on ka tegelikult „parim“, on üsna raske hinnata ning selline väide või olla eksitav. Kui ettevõtte hinnangul tasus toodet osta ka enne kriisiperioodi, siis tasukski reklaamis rõhutada toote häid omadusi, mille sobivus tarbijatele on tõendatud ja tõendatav.

4. Ole ettevaatlik võrdleva reklaamiga!

Üha süvenev ebakindlus äri tuleviku osas võib kannustada soovi näidata enda kaupa konkurentide toodetest paremana. Võrdluse kasutamine reklaamis ei ole keelatud, kuid võrdlus peab põhinema võrreldava kauba või teenuse ühel või mitmel asjakohasel, olulisel ja tõendataval tunnusel, mille hulgas võib olla ka hind.

Võrdlevuse aluseks olevaid tunnuseid peab ettevõtja olema vajadusel võimeline ka tõendama ning kindlasti ei tohi ka võrdlev reklaam olla eksitav ning vältida tuleks absoluutväidete esitamist kõikide asjaolude kohta olukorras, kus üleolek konkurentidega seisneb üksnes ühes elemendis. Seega enne, kui ettevõte asub avalikult väitma, et tema toode on turul soodsaim, tuleks kindlasti usaldusväärsetest allikatest üle kontrollida, kas see ka tegelikult nii on.

5. “Mõjuisikute” kasutamine ei vabasta vastutusest!

Tarbijakaitseamet on juba pikemat aega jälginud sotsiaalmeedias toodete ja teenuste reklaamimist ning puudub põhjus arvata, et eriolukorra kehtestamine kuidagi olukorda lihtsustaks. Üldreegel on, et reklaamiks tuleb pidada mis tahes teavet, mis tasu eest või tasuda kauba müügi suurendamise eesmärgil avalikustatud on.

Seadus võimaldab vastutusele võtta nii reklaami tellija kui avalikustaja, mistõttu tuleks eriolukorda arvestades veel täpsemalt jälgida, millist infot sotsiaalmeediastaarid ettevõtte kaupade kohta jagavad.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid