Kriisi algusest saadik on valitsus näidanud ennast tugevalt ja otsustavalt ning rakendanud kiirelt vajalikke meetmeid, kuid olukorra edasine kulg on prognoosimatu kõikjal maailmas. Seetõttu leiab Pirita Marina Hotel & SPA, et riigile on oluline teada juba täna, millised seni kasutamata ressursid on ka olukorra halvenedes saadaval ning kes on need ettevõtted, kellega raskel ajal koostööd teha ja milline on nende võimekus oma valdkonnas olukorrale lahendusi pakkuda.

Pirita Marina Hotel & SPA juhid Reio Soosaar ja Janek Alekseitšik on teinud peaministrile ja kriisikomisjonile omapoolse koostööettepaneku — ollakse seisukohal, et hotelli ehituslikud eripärad võivad kriisiolukorras mängida olulist rolli olukorra stabiliseerimisel.

Vajadusel on praktiliselt tühjaks jäänud hotellis võimalik rakendada mitmeid kasutuskohti, millest osa võivad olla päevakajalised pandeemia ohjeldamiseks juba praegu, kuid osa oleks kaardistatud ja kiireks kasutuselevõtuks ning ette valmistatavad juhuks, kui olukord peaks eskaleeruma.

Üheks võimalikuks kasutusvariandiks on eesliinil tegutseva personali (meditsiinitöötajad, politseinikud, päästjad, kaitseliitlased, kaitseväelased, ametnikud) majutamine. Just nemad puutuvad haigetega kokku igapäevaselt ning viiruse koju või mujale vedamine ei ole mõistlik. Oleks hea kui riik võimaldaks sellistele töötajatel viibida mujal, pakkudes nii majutust kui ka toitlustust.


Teiseks võimaluseks on määratud inimeste isoleerimine. Sadu eestlasi asub jätkuvalt välisriikides ja on kodudesse tagasi pöördumas, kuid nende naasmine koju võib olla riskiks nende perekonnaliikmetele kui ka inimestele, kellega saabudes kokku puututakse. Karantiiniruumid hotellis välistaks teiste inimeste nakatumist ja viiruse levikut.

Kolmandaks lahenduseks oleks riskigrupis olevate isikute ning testitud inimeste isoleerimine. Preventiivne töö näeks ette tuua terved inimesed majja ning välistada nende ringiliikumist ja nakatumist. Sama toimiks ka suurte leibkondadega, kus on tuvastatud vähemalt ühel pereliikmel viirus ning pole kusagile minna.

Lisaks pakub Pirita Hotel & Marina SPA välja idee, et viiruseteste võiks teostada nende majas ning majutada kahtlusega inimesi testitulemuste saabumiseni.

Olukorra võimaliku eskaleerumise korral on võimalik kasutada antud hoonet ka haiglana. See nõuaks ka riigi abi nõuetele vastavate meditsiiniliste tehniliste lahenduste ja personali varustamisel.Maja planeering võimaldab erinevates tiibades kasutada erinevat funktsionaalsust — pikad avarad koridorid vähendavad nakatumisriske hotellis majutatud inimeste vahel ning erinevad tiivad on teineteisest kaugel ja paljude eraldi ligipääsudega nii autodega kui jalgsi. Abiruumid on sopistatud ja võimaldavad paljude erinevate isikute tööruumid seada üles riske minimeerides. Pirita Marina Hotel & SPA asub kesklinnale väga hea ligipääsuga, kuid rahulikus, mere ja metsade vahelisel alal, seega on garanteeritud pidev värske mereõhu tsirkulatsioon ja mugav ning hea logistika.


Hotellist lähemalt:

  • Hotell koosneb 8-st üksteisest isoleeritavast plokist läbi 3 korruse, üle 20 erineva sissepääsu võimalusega eri tasanditele. Samuti on 2 lisasissesõitu, mis läbivad maja ja võimaldavad ligipääsu varusissepääsudele.
  • Hotelli üldpindala on ca 28000 m2, mis sisaldab endas 267 individuaalse rõduga majutustuba, 2 eraldiseisvat meditsiinitiiba, koos kabinettide ja teenindusruumidega. Hotellis on 3 toitlustuskohta koos kahe köögiga erinevatel korrustel, mis võimaldab toitlustada suure hulga inimesi. Igasse toitlustussaali, mida kokku on 8 on võimalik pääseda ligi eraldi sissepääsust.
  • Arvestada võib ka 6 konverentsisaali kasutusvõimalusega, kus võivad paikneda strateegiliselt tähtsad punktid (staap, riietusruumid personalile, desinfitseerimisruum jms).
  • Samuti on majas suured spordisaalid, mida majutuskohtade puudumise korral on võimalik kasutada ühisteks suurteks majutussaalideks.
  • Erinevatele korrustele viivad suured mahukad liftid, kuid kuna hoone ei ole kõrge, pääseb korrustele kergelt ka jalgsi, treppide kaudu.
  • Maja erinevatel külgedel on suured parklad, mida võivad kasutada nii patsiendid kui ka teenindav personal.

  • On võimalus ka mobiilse testimispunkti avamiseks ning vajadusel paigutada inimesed koheselt hotelli karantiini või ravile. Majas on väga palju protseduuritube ja ka muid kabinette, mida saab kasutada erinevatel eesmärkidel. Loomulikult on ka kõike seda haldav personal.


Pirita Marina Hotel & SPA juhtkond mõistab, et tänase seisuga ei ole täiendavate ressursside kaasamine koostöös erasektoriga veel koheselt vajalik, kuid kui olukord peaks halvenema ning riigi ressursid on ammendatud, ollakse valmis reageerima. “Oleme seisukohal, et hetkel on õige aeg istuda läbirääkimistelaua taha, et arutada koostöövõimalusi ja tingimusi ning loodame, et see on heaks tõukeks ka teistele samas valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele, kaaluda oma valmidust ressursside väljapakkumiseks antud olukorra lahendamisel.”

*

NB! Delfi koostöös Tallinna linnaga püüab Eestit tabanud eriolukorra ja probleemide ajal viia kokku pealinna abivajajaid- ja pakkujaid. Osale sinagi aktsioonis “Seljad kokku”!

Täpsemad reeglid:

1. Delfi pakub võimalust kõikidele töö- ning abivajajatele või -pakkujatele endast märku anda.
2. Blogisse saavad postitada registreeritud identifitseeritavad kasutajad.
3. Kõik avaldamisele minevad postitused on moderaatori poolt modereeritud.
4. Postitus peab sisaldama probleemi või abi pakkumise kirjeldust, piirkonda, inimese nime ja kontaktandmeid (e-mail ja/või telefoninumber), mille kaudu saab abivajaja või abipakkujaga ühendust.
5. Keelatud on postitada kellegi teise andmeid või tekitada postitusega kellelegi kahju.
6. Igas postituses ja üleskutses tuleb lähtuda valitsuse antud kehtivatest korraldustest.
7. Delfi ei vastuta postituste aegumise või adekvaatsuse eest.
8. Kuulutusi avaldatakse järgmistel kellaaegadel: 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ja 21.00.