Baltika juhatuse liige Maigi Pärnik-Pernik tõdes, et nagu Baltika 19. märtsi börsiteates välja toodud, on koroonaviirus COVID-19 avaldamas olulist negatiivset mõju Baltika Grupi finantstulemustele ja likviidsusele.

"Kõige teravamalt on COVID-19 avaldanud senini mõju Baltika Grupi tegevusele Leedus, kus tulenevalt Leedu Valitsuse korraldustest on alates 16. märtsist suletud kõik kauplused, 27. märtsist on valitsuse otsusega suletud ka kõik kaubanduskeskused Eestis. Lätis on kauplused avatud lühendatud tööajaga nädala sees ja nädalavahetusel suletud. Täiendavalt on Baltika Grupi finantstulemusi ja likviidsust negatiivselt mõjutanud ka Baltika Grupis toimuvate ümberkorraldustega (peamiselt tootmise lõpetamisega Eestis) seonduvad ühekordsed kulud. Nimetatud asjaolude koosmõjul on Baltika Grupil tekkinud makseraskused, mis Baltika hinnangul on oma olemuselt ajutised," selgitas Pärnik-Pernik.

Ülaltoodud raskuste ületamiseks taotles Baltika saneerimismenetluse algatamist. Baltika on seisukohal, et praeguses olukorras on ettevõtte saneerimine parim viis kaitsta Baltika aktsionäride, töötajate, võlausaldajate ja koostööpartnerite õigusi ja huve. Ettevõtte usub, et saneerimismenetluse ja selle käigus rakendatavate meetmete tulemusel on võimalik Baltika makseraskused ületada ning taastada ettevõtte likviidsus, parandada kasumlikkust ja tagada ettevõtte jätkusuutlik majandamine. Seda toetavad ka Baltika Grupis juba tänaseks tehtud ümberkorraldused ja meetmed ärimudeli parandamiseks nagu näiteks Eestis tootmistegevuse lõpetamine ja seeläbi tootmiskulude vähendamine ning erinevad muud meetmed püsikulude vähendamiseks.

Tegevusega võimalik jätkata

Juhul kui Baltika saneerimine õnnestub edukalt lõpule viia ning ettevõtte makseraskused ületada, on võimalik Baltika tegevusega jätkata ning säilitada hulgaliselt väärtuslike töökohti. Lisaks aitaks ettevõtte edukas saneerimine tagada Eesti disainitööstuse kestvuse, kuna Baltika Grupp on ainus Eesti moetööstusettevõte, kes ekspordib suure osa oma toodangust ning pakub erialast tööd tööstusliku moe vallas.

Tulenevalt saneerimismenetluse algatamisest tuleb Baltikal koostada saneerimiskava. Kohus määras Baltikale saneerimiskava kohtule kinnitamiseks esitamise tähtajaks 1. juuni 2020. Saneerimiskava koostamine toimub konsulteerides Baltika peamiste koostööpartneritega. Saneerimiskavas pannakse täpsemalt paika, millised saavad olema rakendatavad saneerimisabinõud, sh milline on saneerimise mõju võlausaldajatele. Saneerimiskava vastuvõtmiseks toimub võlausaldajate hääletus. Lõpliku otsuse kava kinnitamise osas langetab kohus. Saneerimine hõlmab üksnes Aktsiaseltsi Baltika ning Baltika Grupi teisi ettevõtteid saneerimine ei puuduta.

Mae Leyer: me ei soovi töötajaid koondada

„Baltika Grupp on suurim rõivadisaini ettevõte Baltikumis, omades 79 kauplust Eestis ja naaberriikides ning andes grupiüleselt tööd 539 töötajale. Saneerimisprotsess ei puuduta mitte kuidagi töötajaid," ütles Baltika juhi Mae Leyrer kommentaariks Ärilehele.
„Baltikal pole soovi töötajaid koondada, tahame kriisist väljudes jätkata äritegevust tublide ja lojaalsete inimestega. Baltika jätkab igapäevast äritegevust ning sellega paralleelselt alustame ettevõtte saneerimisega, tagamaks Baltika jätkusuutlik toimimine. Mis puudutab küsimust, miks saneeritakse vaid AS Baltikat, mitte Baltika Gruppi, siis Eesti seadusandlus ei võimaldagi saneerida gruppi ja selleks pole ka vajadust."

Baltika juhi Leyreri sõnul on ettevõttel raske ootamatult tekkinud turuolukorras täies ulatuses täita ajaloolisi ning varasemast tegevusest tekkinud kohustusi, millele on viimastel nädalatel lisandunud eriolukorrast tingitud nõuded.
„Koroonaviiruse puhangu ajastus on meile raske ka seetõttu, et eelmise aasta fookuseks oli mittekasumlikest tegevustest väljumine, millega kaasnes mitme miljoni ulatuses planeeritud ühekordseid kulusid. Lisaks on Baltika tootmine eelmise aasta lõpuga viidud teistesse riikidesse ning ettevõte ei pea võimalikuks täies mahus rahuldada Baltika tootmisega seotud tütarettevõttele esitatud nõudeid," lisas ta.