Ettevõtete Kriisiabikeskus on nõustamiskeskus Eesti ettevõtetele, kes on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viiruse puhangu tagajärjel ning vajavad personaalset abi majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks kriisiolukorras.

“Oleme loonud unikaalse mudeli, mille abil saame toetada kriisiolukorras kannatada saanud ettevõtteid. Meie poolt väljatöötanud lahendused sobivad etteveõtete piirkondlike tugiüksuste tegevuse toetamiseks,” märgib Ettevõtete Kriisiabikeskuse üks eksperte, strateegia coach Indrek Saul.

Ettevõtetele pakutavate teenuste hulka kuuluvad psühholoogilise turvatunde loomine ning personaalsete vastuste andmine ettevõtjatele operatiivtasandil.

“Riik tegeleb ettevõtete rahalise toetamisega, meie ülejäänuga, mis seondub kriisiga kohandumisega. Aitame ettevõtjaid alates kriisiplaani koostamisest kuni ärimudeli ja strateegia muutmiseni,” täpsustab Saul.

Veel plaanitakse aidata ettevõtetel luua uusi ärimudeleid ja pakkuda samas valdkondlikku ümberõpet neile ettevõtetele, kel puudub võimalus seni kehtinud loogikate alusel tagada ettevõtte jätkusuutlikkus.

Ettevõtete Kriisiabikeskus viis eriolukorra esimestel päevadel läbi piirkondliku andmekorje ning tulemuste analüüsi, mis on vahetuks sisendiks ka riigipoolsete abipakettide väljatöötamisel.

Kuidas läheneda personaliküsimustele loovalt ja praegusele kriisiajale omase operatiivsusega, mil moel luua uusi ja toimivaid lahendusi ning vajadusel ka organisatsioonisiseselt rollid ja kompetentsid üle vaadata – kõigile neile küsmustele leiab EEKRI lahenduse koostöös PARE asjatundliku meeskonnaga.

„Tõsi, praegune aeg nõuab selgelt loovamat ja ka operatiivsemat lähenemist kui eales varem. Sest universaalseid lahendusi ei ole, igal ettevõttel tuleb leida just sellesse organisatsiooni kohaldatav lahendus,” kommenteerib Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE tegevjuht Kärt Kinnas.

Personalijuhid panevad üheskoos õla alla ettevõtetele, kus teadmistepagas töösuhete ja inimeste juhtimise valdkonnas on väiksem.

Ettevõtjad ootavad juhiseid eriolukorras käitumiseks

Kinnas räägib, et nii tööandjaid kui personalijuhid ootavad selget ülevaadet, kuidas rakendada töölepinguseaduse paragrahve eriolukorras – töömahu vähendamine, töötasu vähendamine, koondamine ning töötasu hüvitise meetmega seonduv.

“Uuritakse, kuidas tagada töötajate ohutus, kuidas vähendada nakatumisohtu töötajaskonna seas ning mil viisil töötajaid teavitada nakatunud kolleegist delikaatseid isikuandmeid avaldamata,” jätkab ta.

Paljudel organisatsioonidel puudus Kinnase sõnul varasem kaugtöö kogemus või rakendati seda minimaalselt, mistõttu otsitakse nüüd juhiseid ja nõuandeid tehniliste lahenduste osas, et töö kiiresti ümber korraldada.

“Pöörame suurt tähelepanu ka organisatsiooni, töötaja ja iseenda vaimse ja füüsilise heaolu hoidmisele, sest ega ilmaasjata öelda, et kõigepealt pane mask endale ette, et saaksid teisi aidata. Oleme ka rõhutanud personalijuhi rolli muutuste ajal säilitada nö normaalsus, millele toetuda,” selgitab Kinnas.

PARE on olnud töötukassale koostööpartneriks erinevates tööelu valdkondades läbi aegade. Ent nüüdses kontekstis on sel koostööl iseäranis suur kaal. “Praegu edastame Töötukassale igapäevaselt tööandjate küsimusi ja valukohti ning küsime nõu töötasu hüvitise meetme rakendamise osas,” lausub Kinnas.

PARE eksperdid aitavad ettevõtjaid nii juhtimise- kui personalialaselt. PARE tegevuskavas on praegu personalitöö baaskoolituse programm ning maikuus alustatakse koolitusprogrammiga „Personalijuht 2.0“.

“Eriolukorraga seoses korraldame veebiseminare, kus tutvustame tööturu uusi meetmeid, sh töötasu hüvitis ning kuidas kohaneda tööelu muutustega. Suve hakul on plaanis paremate praktikate päev „Kuidas väemaga saada rohkem?“,” loetleb Kinnas eesootavaid koolitusi.

PARE liikmetele korraldatakse praegusel ajal igal tööpäeval virtuaalseid kohvihommikuid, kus jagatakse kogemusi ja antakse nõu personalitööga seonduvas.