Turism sai löögi esimesena ja taastub kõige pikemalt. Alates märtsi keskpaigast kuni tänaseni on tühistatud sada protsenti hotellide broneeringuid perioodiks märts kuni juuni/juuli 2020, kohati kuni oktoober 2020, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimees Peter Roose pöördumises valitsuse poole.

95 protsenti majutusasutustest ja restoranidest üle Eesti on uksed sulgenud, kodus on 98 protsenti töötajatest, mis tähendab tuhandeid töötajaid, kellega on tehtud ajutised kokkulepped tasulisest või tasuta puhkusest kuni töötasude vähendamiseni tulenevalt tööaja ja koormuse kukkumisest eesmärgiga hoiduda koondamistest. Vähemalt esialgselt.

Ettevõtjad on leidnud ajutised lahendused, kuidas ajatada rendikohustused ning tehtud on uued kokkulepped partneritega tarnetingimuste muutmiseks tekkinud olukorras. Samas ei ole need lahendused pikemas perspektiivis jätkusuutlikud.

Sektoris tegutsevatest ettevõtetest on kolmveerand väikeettevõtted, kes on äärmiselt sõltuvad jooksvatest käibevahenditest. Käibevahendeid ei jätku ka suurtele hotellidele ja restoranidele kui kriisi olukord kestab pikemalt kui üks kvartal.

Olukorra taastudes ei saa sektor ilma koondamisteta või olulise palgavähenduseta tulenevalt sellest, et sektori taastumine sõltub mitmest välistegurist nagu näiteks, kui kiiresti avanevad riikide vahelised piirid ning milliseks kujunevad inimeste reisiharjumused COVID-19 pandeemia järgselt.

Selleks kulub minimaalselt 18-24 kuud, ent ka siis töötab turismisektor kahjumis, kuna tegevuse alustamisega kaasnevad kulud ja turiste veel piisaval hulgal ära majandamiseks ei ole. Iga algav tegevus suurendab sektori ettevõtete kahjumeid.

Hetkel on sektori osaliste vahel aruteludest läbi käinud, et tänases olukorras 30 000 töötajast, ligi 50-70 protsenti, kes sektoris töötavad tuleb koondada hiljemalt aasta lõpuks.

Suur ootus on riigi poolsete abipakettide rakendamisel. Oodatakse selgeid ja lihtsaid juhiseid koos rakendusmeetmetega, et sõlmida töötajatega uued kokkulepped järgmiseks kaheks kuuks kuni kehtib ka eriolukord riigis.

Need on lühiajalised meetmed ning ainult nendest ei piisa. Täna mõtleb sektor aktiivselt, kuidas toetada ettevõtteid pikemalt kui kuus kuud. Kalkuleeritakse alternatiivi, kus paljudel juhtudel on kohe mõistlik koondada ja anda töötajad Töötukassa „palgalehele“, sest edasine turismivaldkonna taastumise perioodi toetuspakett on tänaseni puudu.

Liidu ettepanekud valitsusele:

* Töötada välja kehtestatud „Töötasu hüvitamise meede“ kõrvale koheselt uus meede saamata töötasude kompenseerimiseks töötajatele, et tagada inimeste massilise koondamislaine ärahoidmine ja kindlustunne ettevõtjatele vähemalt 12-ks kuuks ettevõtetes kus käive on langenud eelmise aasta sama perioodiga rohkem kui 25 protsenti.
Nii olemasolev kui ka uus meede peab rakenduma kõikidele töötajatele, sõltumata töösuhte viisist, kelle eest ettevõtted on eelnevalt töötuskindlustusmaksu tasunud.

* Kehtestada turismitööstusele maksumoratoorium. Selleks muuta majutus- ja toitlustusteenusele kehtiv käibemaksumäär null protsendini kuni 2021. aasta lõpuni.

* Jätta ära toitlustusteenusele kehtiv erisoodustusmäär.

* Võimaldada ettevõtetel intressivabalt edasi lükata tööjõumaksude tasumist kuni 2021. aasta lõpuni.

* Kaaluda üksisiku tulumaksu vähendamise määra poole võrra kuni 2021. aasta lõpuni.

* Viia töösuhteid reguleeriv seadusandlus paindlikumaks ning kaotada sotsiaalmaksu miinimum.

* Võimaldada hotellidele ja restoranidele arvelduskrediiti ning KredExi laenugarantiide kasutamist kuni 2021 aasta lõpuni.