Eesti Energia 2019. aasta majandusaruande järgi tõusis energiakontserni juhatuse esimehe töötasu 254 000 euroni, 2018. aastal sai Hando Sutter töötasuna 210 000 eurot.

Tänavu veebruari lõpus pikendas Eesti Energia nõukogu ka Sutteri ja teiste juhatuse liikmete töölepinguid 2023. aasta märtsini.

Aasta lõpu seisuga kuulusid Eesti Energia juhatusse selle esimees Hando Sutter ning liikmed Andri Avila, Raine Pajo ja Margus Vals ning juhatusse lisandus äri- ja infotehnoloogia ning klienditeenuste valdkonna eest vastutav Agnes Roos. Teiste juhatuse liikmete kuutasudeks on Valsi ja Avila puhul 12 900 eurot, Raine Pajol 13 800 eurot, ja Roosil 14 368 eurot.

Eesti Energia nõukogu esimehe tasuks on määratud 2000 eurot kuus ja nõukogu liikme tasuks 1000 eurot kuus. Muid täiendavaid tasusid ja lahkumishüvitisi nõukogu liikmetele ei maksta. Sel aastal ootab nõukogu ees tõenäoliselt vähemalt osaline vahetus, sest nõukogu liikme volitused lõpevad kõigil, sh nõukogu esimehel Väino Kaldojal tänavu 11. mail.