Oluline on selgeks õppida parimad viisid, kuidas läbi viia hea kvaliteediga videotunde, valmistada ette ülesandeid ja hallata hariduslikku sisu õpilaste nutiseadmetes. Kõige olulisem on valida õppimise ja õpetamise jaoks õiged seadmed.

Kaugõppe jaoks sobivate seadmete valimisel peab arvesse võtma nelja aspekti.

1. Kõrge kvaliteediga videoühendus

Hea kvaliteediga virtuaaltunnid on olulised nii õpilastele kui ka õpetajatele. Ükskõik milliseid konverentsikõne jaoks olemasolevaid rakendusi – näiteks Zoom või Moodle – õpetajad kasutavad, kõige olulisem on kaamera, mis edastab ja salvestab pilti. Selle eraldusvõime oleneb kasutatavast seadmest endast, näiteks pakub väga hea kvaliteediga kaamerat iPad.

IPad võimaldab õpilastel mugavalt videotundides osaleda ja kasutada õppimiseks erinevaid rakendusi.

Ühtlasi on iPadiga võimalik mugavalt kodutöid teha ja salvestada õpimaterjale ekraanisalvestusrakendusega. Tänu mugavale suurusele sobib iPad hästi ka väiksematele lastele.

2. Koduõpe on koordineeritud

Virtuaalõppe korraldamine toob kaasa mitmeid väljakutseid, sest õpilased on eri kohtades laiali. Seetõttu on oluline tagada, et kõik õpivad ja – mis veelgi tähtsam – et töövahendeid kasutatakse õppimise jaoks. IPadil on selle jaoks rakendus Apple School Manager, mis võimaldab seadistada tahvlid nii, et need on kasutatavad ainult õppimise jaoks ja aitavad tagada kogu klassi ühise arengu.

Tasuta tööriist Apple School Manager lihtsustab kaugõppeprotsessi ja võimaldab seadistada õpirakendused klassi ja õpetaja vajaduste järgi. Seega ei ole vaja luua igale õpilasele isiklikku Apple ID-d või neid muudmoodi omavahel kokku viia. Nii saab kaitsta isikuandmeid ja tagada, et õpilased kasutavad rakendusi, mis on juba seadmetesse alla laaditud.

Õpetajad loovad konto, millega nad haldavad õpilastele kättesaadavat sisu: lisavad või kustutavad äppe, muudavad sätteid ja seavad piiranguid nii ajale kui ka sisule. Kontot saab luua nii õpetaja ise kui ka kooli IT-spetsialist.

3. Turvalisus ja ekraaniaja haldamine

Lapse õppimiseks või vaba aja sisustamiseks mõeldud tegevusi planeerides on oluline tagada lapse turvalisus. IPadil on selle jaoks mitu tööriista.

Näiteks on võimalik lapsele sobimatut sisu piirata ja lukustada tema jaoks mittesobivad veebilehed või äpid. Nii pääseb laps ligi ainult tema jaoks sobivatele rakendustele.

4. Loomingulised kodutööd ja hariv meelelahutus

Nutiseadmed võimaldavad õpilastele laias valikus erinevaid tegevusi harivatest loogikamängudest ja mitmetahulistest testidest kuni loominguliste ülesanneteni välja.

IPad annab õpilastele võimaluse arendada oma kujutlusvõimet ja loomingulisust näiteks e-raamatute lugemisega, joonistamisega äpis Paper, esitluste ja muusika loomisega või rakendusega iMovie, kuhu õpilased saavad üles laadida loodud videoid.

IPadiga ühendub pliiats Apple Pencil, mis muudab tahvli kasutamise, kirjutamise, teksti märgistamise ja joonistamise mugavamaks. Peale selle on võimalik ühendada iPadiga klaviatuur ja hiir, et ka sülearvutile väärt asendus olemas oleks.

Sel keerulisel ajal, kui kogu sotsiaalelu liigub kaugühendusse, on iPad kasulik tööriist nii tööl kui ka vabal ajal. Sealjuure tagab seade sujuva õppeprotsessi nii õpilastele kui ka õpetajale.