"Tõenäoliselt on tänane olukord tööturul juba oluliselt keerulisem, kui see oli eelmisel nädalal. CV.ee keskkonnas on näha pea kahekordset kandideerimiste arvu kasvu ühe töökuulutuse kohta, kuid samas paistab silma ka tööpakkumiste arvuline kukkumine tööandjate poolt," märkis tulemusi kommenteerides tööportaali CV.ee turundusjuht Maris Viires.

Eelmisel nädalal CV-Online Estonia läbi viidud küsitlusest selgus, et 75% vastanutest tajuvad tugevalt koroonaviiruse mõju oma tööelule ja vaid 25% näevad, et nende igapäevane töökorraldus ja töötingimused on jäänud samaks. Tavakontori kodukontori vastu on vahetanud 40% vastanutest ja rahalised kärped puudutavad 32% küsitluses osalenud inimesi.

Sellest 40%-st, kes töötavad kas tervenisti või osaliselt kodukontorites, kolmandikul vähendati või kohe vähendatakse põhipalka 10-30% ulatuses ja 9% on palgakärped tehtud või kohe tehakse 30-50% ulatuses. Vastajatest 13% on saadetud või kohe saadetakse palgata puhkusele ja koondamisteate on saanud 9% küsitluses osalenud.

CV-Online uuris ka, kuidas on ettevõtte juht või juhtkond pakkunud tuge kriisiperioodil ja selgus, et 43% tunnetavad, et nende otsene juht või juhtkond on olnud väga suureks toeks praeguses eriolukorras. Vastajatest 11% tõi esile, et juhi reageerimine oli liiga aeglane ja 15% vastanutest tajub, et tugi on olnud osaline ja edastatud info on seotud ainult ettevaatusabinõuga.

Lisaks tajub 13% vastajatest, et juhi või juhtkonna käitumine jätab tunde, et planeeritavaid samme hoitakse saladuses ja meeskonnaliikmeid valdab teadmatus. Küsitlusest selgub ka, et 17% tunnetavad, et pole saanud oma juhilt mingisugust tuge ja ei tea, mis toimub või mis on tulemas.

"Hetkel on värbamisturg samuti äraootaval seisukohal ja seda tardumist on näha ja tunda. Mure on suur ja mure on ühine, kuid kõige sellel keskel on siiski tunne, et inimesed on positiivsed, lahked ning usuvad, et kriis peagi möödub ja selle nimel ollakse valmis töötama," lisas Viires.

CV-Online Estonia viis Covid-19 mõju tööelule uurinud küsitluse läbi perioodil 23.-27. märts. Selles osales 1415 inimest üle Eesti, kelle hulgas suurim osakaal oli spetsialistidel (39%), oskustöölistel (21%), klienditeeninduse esindajatel (11%) ja keskastmejuhtidel (11%).