Luminori laenude ja hoiuste suhtarv oli aasta lõpuks langenud aastataguselt 126,5 protsendilt 99,9 protsendini. Hoiuste portfell suurenes 12,9 protsendi võrra. Varade kvaliteedile keskendumise tulemusel vähenes viivislaenude portfelli maht aasta jooksul 37 protsendi võrra. Panga hallatavad pensionivarad suurenesid 2019. aastal 20 protsendi võrra, teatas pank.

Luminori jaoks oli 2019. aasta üks olulisemaid sündmusi panga enamusosaluse üleminek Blackstone'i juhitavatele erakapitali investeerimisfondidele. Nordea ja DNB säilitasid kumbki Luminoris 20 protsendilise osaluse ning toetavad jätkuvalt panka pikaajalise rahastamise, asjatundlikkuse ja nõukogu töös osalemisega.

2019. aastal emiteeris pank teist korda tagamata võlakirju, seekord 300 miljoni euro väärtuses, ning sai Euroopa Keskpangalt 2019. aasta lõpus loa emiteerida ka pandikirju. Selle tulemusel emiteeris Luminor tänavu 4. märtsil esimese pangana Baltikumis 500 miljoni euro väärtuses pandikirju.

Panga tegevjuht Erkki Raasuke ütles, et kuna 2019. aasta lõpetati tugeval rahastamispositsioonil, kavatseb Luminor seda koroonaviiruse levikust tulenevate väljakutsete ees seisvate klientide toetamiseks täielikult ära kasutada. „Luminor on Baltikumi majanduse oluline osa ning me jätkame praegusel erakorralisel ajal pangandusteenuste osutamist nii olemasolevatele kui ka uutele klientidele. Pank on pärast muutumisfaasi tugevam ja kiirem. Meil on hea positsioon tulevaseks kasvuks ja võimekus kiiresti muutuvate oludega kohaneda, et teenindada oma kliente ning partnereid."

Luminor jätkab COVID-19-st tingitud olukorra arengute hoolikat jälgimist, keskendudes ennekõike klientide ja oma töötajate tervisele ning heaolule.

Luminor on 940 000 kliendi ja 2500 töötajaga suuruselt kolmas finantsteenuste osutaja Baltimaades, kellel on 2019. aasta lõpu seisuga 16,6 protsenti hoiuste ja 18,7 protsenti laenude turuosa. Panga omakapital küündib 1,6 miljardi euroni, mis tagab Luminori kapitaliseerituse 19,7 protsendi tasemel esimese taseme põhiomavahenditega (CET1).