„Kõnede arv meie nõustamistelefonile on plahvatuslikult kasvanud. Eile näiteks oli 1237 kõnet,” ütles tööinspektsiooni kommunikatsioonijuht Kristel Abel. Enne kriisi puhkemist oli keskmine kõnede arv päevas 176. „Muresid on inimestel palju, oma töökoha pärast – enamus ikka palga vähendamisega seotud,” lisas ta.

Nimelt tohib tööandja ajutiselt ühepoolselt töötasu kärpida, kui tingimused selleks on täidetud. Peaasjalikult võib seda teha erakordsete asjaolude ilmnemisel nagu praegu koroonaviirusest põhjustatud olukord on. Seetõttu on paljudel ettevõtetel Eestis ühepoolne palgalangetus igati põhjendatud.

Alla miinimumtasu palk langeda ei tohi

Siiski tuleb seejuures silmas pidada, et töötasu vähendamisest tuleb tööandjal ette teatada 14 päeva ja töötajatel on 7 päeva aega, et oma arvamus selle kohta esitada. Ka tuleb arvestada, et tööandja ei saa töötasu vähendada alla töötasu alammäära. See tähendab seda, et kui töötajale makstakse vastavalt töölepingus kokkulepitule töötasu alammäära, siis töötasu enam alla selle vähendada ei saa.

Sellest nädalast on hakanud tööinspektsiooni infotelefonile laekuma ka teavitusi 2+2 reegli rikkumise kohta. Selle järgi tohib avalikus kohas maksimaalselt olla koos 2 inimest ning teiste inimestega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist distantsi.

„Meile on nii töötajad kui tööandjad andnud teada murest, et inimesed käivad haigustunnustega tööl ja poes ning kinni ei peeta ka 2+2 reeglist. Kaupluste töötajad on mures, et jätkuvalt käiakse poes mitmekesi (sh ka perekonnad koos lastega), mis aga suurendab võimalike kontaktide arvu ning tõstab kauplusetöötajate nakatumise tõenäosust,” kirjeldas tööinspektsioon esmaspäeval sotsiaalmeedias.

Samuti on probleemiks haigustunnustega inimeste töökeskkonnas viibimine, sest inimesed ei taha võtta töövõimetuslehte, kuna kaotavad siis palgas. „Selline käitumine suurendab kindlasti nakatamiste tõenäosust ja ei aita kuidagi kaasa viiruse leviku tõkestamisele,” rõhutas tööinspektsioon esmaspäevases postituses.

Tavaliselt võtab tööinspektsioon vihje peale tööandjaga ühendust ning arutab läbi, mida selle olukorraga teha ja annab nõu. „Ka poekettidega suhtleme regulaarselt, ikka selles vaates, et töötajate tervisele ja ohutusele oleks piisavalt tähelepanu pööratud,” ütles Kristel Abel.

Näiteks oma tänases sotsiaalmeedia postituse alguses tunnustas tööinspektsioon poode, kes on 2-meetrist vahe hoidmist meelde tuletavad jooned maha märkinud ning tuletavad pidevalt ka siseraadiost inimestele selle vahe hoidmise vajadust meelde.

Turvamehed saavad teha inimestele ka märkusi

„Kuid kahjuks on ka poode, kus on jooned küll maha märgitud, kuid nende vahe on pigem meeter, mitte kaks. See on ohtlik, sest kui muidu inimene proovib ise teistest kahe meetri kaugusele hoida, siis maha märgitud joonte puhul lähtub ta neist, ning vahe teise inimesega jääb väikeseks,” toonitas inspektsioon.

Nende sõnul on jätkuvalt hea lähtuda põhimõttest, et asju, mis on väärt tegemist, tuleb teha korralikult. „Kui märgime jooned maha, tuleb ka üle mõõta üle, et joonte vahe oleks kaks meetrit. Mõni sentimeeter siiapoole või sinnapoole ei muuda asja, kuid poolega eksida on palju,” rõhutas tööinspektsioon.

Ka on inspektsioonil palve turvatöötajatele: „Jälgige, et inimesed peaksid piirangutest kinni, st hoiaksid vahet. Turvamees saab vajadusel teha kliendile märkuse, et palun nihkuge üksteisest eemale, kui inimesed näiteks kassade juures enam pikivahet hoida ei märka.”