Kallase sõnul on lisaeelarves mitmed sammud, mida Reformierakond peab õigeks. "Ettevõtetele laenugarantiide ning käibevahendite pakkumine läbi KredExi ja inimeste sissetulekute tagamiseks suunatud abimeetmed läbi töötu- ja haigekassa on ainuõiged. Oluline on, et need meetmed on liigse bürokraatiata ja kiiresti inimesteni ning ettevõteteni jõudvad," sõnas ta.

Reformierakonna juht märkis, et kriisi järgmises etapis peavad toetusmeetmed olema sihitud, näiteks mõne suurettevõtja osaluse ajutine omandamine või infrastruktuuri investeeringud.

Kallas ütles, et valitsus üritab kriisi ära kasutada selleks, et suruda läbi ettepanekuid, millel ei ole käesoleva kriisi lahendamisega mingit seost. "Valitsuse soov kütuse- ja muude energiakandjate aktsiisi langetamiseks ei ole praeguse kriis kõige põletavam küsimus. Esiteks on kütuse ja energiahinnad maailmas kriisi ajal teinud suure kukkumise. Teiseks, suure tõenäosusega ei kandu aktsiisilangetuste mõju pikajaliselt täiel määral edasi lõpphindadesse. Kergekäeliselt ära antud maksutulu aga, tähendab seda, et riigil on vähem võimalusi inimesele kriisi ajal hädavajalike ravi-, sotsiaal -ja muude teenuste pakkumiseks," lausus Kallas.

Lisaks tegi Kallas Reformierakonna fraktsiooni nimel viis ettepanekut: esiteks avaliku sektori kulude kärpimine, teiseks tervishoiusüsteemi suurem toetamine, kolmandaks ettevõtetele suunatud meetmete täpsem fokusseerimine, neljandaks tööstussektorile lühiajaliste garantiide loomine ja viiendaks kriisist väljumise plaani koostamine.