Töötukassa veebiseminaril saavad vastuse paljud toetusmeetmega seotud küsimused, mis ettevõtjatel, tööandjatel ja raamatupidajatel toetusega seoses võivad tekkida.

Töötukassa ametnikud selgitavad:

  • Kuidas taotlemine käib?
  • Missugused dokumendid tuleb esitada?
  • Kas on piiranguid ettevõtetele või sektoritele?
  • Kuidas arvestatakse hüvitise summa?
  • Kuidas jaguneb maksukoormus?
  • Mis perioodil saab toetust kasutada ja taotleda?
  • Mis kuupäevast saab toetust taotlema hakata?
  • Kust saan abi?


Hüvitist saab taotleda tööandja ja selle taotluse saab esitada läbi e-töötukassa alates 6.aprillist.
Esmaspäevast saab hüvitist taotleda märtsikuu eest.
Aprillikuu eest saab hakata hüvitist taotlema alates mai algusest ja maikuu eest alates juuni algusest.
Automaatselt on e-töötukassas esindusõigus neil, kes on kantud äriregistri B-kaardile.

Hüvitatav töötasu leitakse viimasele kolmele kuule eelnenud 9 kuu töötasu põhjal. Keskmine kalendripäeva tasu, korrutatakse see 30ga ja sellest kompenseeritakse 70%.

Taotlemine avatakse 6. aprillil. Taotlus peaks olema esitatud 5 kalendripäeva jooksul pärast tööandjapoolse makse tegemist.
Meetmest osasaanud tööandjate andmed avaldatakse töötukassa lehel täieliku läbipaistvuse tagamiseks.

Nende töötajate suhtes, kellele tööandja on hüvitist taotlenud kehtib koondamiskeeld. Tööandja peab hüvituse täies osas tagastama, kui ta koondab töötaja taotluse esitamise või sellele järgneval kuul. Näiteks kui märtsi eest on taotletud hüvitist, siis seda töötajat ei tohiks ei märtsis ega aprillis koondada.

Töötasu hüvitist käsitletakse kui tööandja poolt makstud töötasu ja töötasu hüvitis võetakse arvesse ka puhkuse- ja haigusrahade arvestamisel.
Kui töötaja on kuus nädala puhkusel ja nädala haiguslehel, siis sellele vaatamata arvestatakse hüvitis kogu kuu eest.

Töötasu hüvitist saab taotleda ka töötavale pensionärile. Ning piirangut ei ole ka tähtajaliste töölepingu korral.
Kui inimene töötab näiteks kahel töökohal ning need tööandjad mõlemad täidavad töötasu hüvitamise kriteeriume, siis töötukassa maksab hüvitist mõlema töökoha taotluse alusel.

Juhatuse liikmeks olemine ei välista abi saamist.
Kui on tegemist ühemehe firmaga ja see inimene ka töötab ettevõttes, tal on sõlmitud ettevõttega tööleping, siis juhul kui ettevõte täidab vähemalt ka kahte toetuse saamise kriteeriumit, ei ole ka hüvitise maksmiseks takistust.