Endiselt ei ole edaspidi võimalik kaugtõestamise teel sõlmida abielu ega teha abielu- ja abielulahutuse kannet.

Lühidalt kirjeldab kaugtõestamise protsessi advokaadibüroo Derling Primus advokaat Kätliin Lember:

Kuidas kaugtõestamine käib?

Tehnilise poole pealt eeldab kaugtõestamine, et isikul on olemas veebikaamera ja mikrofoniga arvuti, ID-kaart või mobiil-ID ja piisavalt kiire internetiühendus videokõne jaoks. Veebibrauseritest võimaldab hetkel kaugtõestamist läbi viia üksnes Google Chrome.

Kui esmapilgul tundub, et kaugtõestamine on olemuselt sarnane dokumendi digiallkirjastamisega, siis on oluline mõista, et kaugtõestamise protsess on oluliselt nüansirohkem.

Kaugtõestamine eeldab esmalt, et iga tehingu osapool on varem kokkulepitud ajal eraldi seadme kaudu oma ID-kaardi või mobiil-ID-ga e-notari iseteeninduskeskkonda sisenenud. Seejärel peab notar kindlaks tegema osapoolte isikusamasuse (näiteks võib selleks kasutada Veriffi isikusamasuse tuvastamise teenuseid). Järgmisena tutvustab notar tehingupooltele tõestatavat dokumenti ja selgitab tehingu sisu. Alles siis, kui notar on tehinguosaliste käitumist jälgides veendunud, et tõestatav tehing vastab nende tahtele ja tegemist on esindusõiguslike ja teovõimeliste isikutega, võimaldab notar pooltel tehingu digiallkirjastada ning tõestab seejärel tehingu.

Kui notaril tekib kahtlus, et mõnd tehingupoolt survestatakse tehingut tegema, et tehinguosaline ei ole teovõimeline või tema digilahenduse kasutamise oskused on ebapiisavad, võib notar tehingu katkestada. Samuti võib tehingu katkestada tehniliste tõrgete esinemisel.

Kaugtõestamise puhul säilib paratamatult teatav risk, et tehingupooled võivad astuda tehingutesse, mis ei vasta nende tahtele. Samas ei ole see risk lõpuni maandatud ka tavapärasel viisil tehingute tõestamisel. Siiski on kaugtõestamine meede, mis võimaldab ka praegusel segasel ajal ettevõtjatel jätkata oma igapäevast majandustegevust ja eraisikutel teha toiminguid, mille määramata ajaks edasi lükkamine kahjustaks oluliselt nende huve.

Seda, kas kaugtõestamisest saab ka pärast eriolukorra lõppemist eelistatud lahendus, näitab aeg.

Loe kaugtõestamise kohta pikemalt siit.