Kasulik uuris politseilt, kuidas on suhtutakse olukorda, kui sõiduki ülevaatus on möödas, kuid juht põhjendab tekkinud puudujääki sellega, et ei soovi ülevaatuspunkti personaliga kokku puutudes nakkusohuga riskida.

Vastab Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo

„Liiklusohutuse vaates on oluline ka eriolukorras tagada, et meie teedel ei liikleks sõidukeid, mis võiksid ohustada liiklejaid. Seetõttu sõidukite tehnoülevaatusest vabastamise erandit hetkel ei tehta,“ rõhutas Loigo.

„Juhul, kui ülevaatus aegub karantiini või haiguse ajal, siis on lubatud pärast karantiini lõppemist või tervenemisel sõita ülevaatusteta sõidukiga lühemat teed pidi ülevaatuspunktini,“ tõi ta välja ainsa erandi.

Sõiduk tuleb Loigo sõnul tehniliselt korras hoida ohutu liiklemise huvides, mitte seepärast, et tehnoülevaatust mitteläbinud sõiduki juhtimise eest võidakse karistada rahatrahviga või sõiduk erakorralisele ülevaatusele suunata. „Tehnonõuetele vastavuse kontrolli mitteläbinud mootorsõiduki juhtimise eest võib määrata kuni 200-eurose rahatrahvi,“ rõhutas ta.

„Kui rikkeid õigeaegselt ei kõrvaldata, suureneb risk tehniliselt mittekorras autoga liigeldes sattuda liiklusavariisse, kus võivad peale enda viga saada ka kõrvalised liiklejad,“ hoiatas Loigo.

„Ülevaatuspunktides on võimalik rakendada erinevaid ohutusmeetmeid kaitsmaks oma töötajaid ja kliente,“ arvas Loigo. Ülevaatuspunktis ei puutu tema sõnul kliendid ja töötajad olulisel määral kokku ja seal on võimalik tagada ohutusmeetmeid.