Täna, 7. aprillil on olukord autokoolides nutune, kahe kuu pärast on see katastroofiline. Asi on selles, et kriis tabas autokoole väga ebasoodsal hetkel. Esiteks hooajalisus. Talvel on tööd vähem, kevadel ja sügisel on kõrghooaeg, kui teenitakse piisavalt, et raskemad ajad üle elada. Praegu on autokoolide reservid peaaegu otsas ja kevadine hooaeg jääbki tulemata.

Teiseks reformid. 1. veebruaril suurendas riik B-kategooria koolituse õppemahtu, millega kaasnes ca 15%-line hinnatõus. Paljud autokoolid pakuvad ka teiste kategooriate koolitusi, kuid nende põhiteenus on just B-kategooria õpe. Kui see ära kaob, muutub autokooli edaspidine äritegevus mõttetuks. Ja siit tuleb järgmine probleem.

Kolmandaks hinnatundlik klient. Maanteeameti statistika kohaselt on 70% autokoolide klientidest vanuses 18 kuni 24 eluaastat. Tegemist on hinnatundlike klientidega ja uues olukorras langeb nõudlus juhikoolituse teenustele dramaatiliselt. Inimestel pole piisavalt raha juhtimisõiguse omandamiseks. Kaks kuud tagasi toimunud hinnatõus halvendab olukorda veelgi.

Tasub mainida, et Eesti autokoolid on enamasti mikro- või väikeettevõtted. Neil pole suuri kasumeid ega varusid. Eriti keeruline on nendel koolitajatel, kes tegutsevad väiksemates kohtades, kus kliente on vähe ja need on veelgi hinnatundlikumad. Täna on meil autokoole Türil, Raplas ja Kärdlas ning ühiskonna huvides on neid säilitada. Täna räägime siiski sellest, et väga raskes seisus on kõik autokoolid, ka need, mis tegutsevad Tallinnas.

Praegu on autokoolide töö sisuliselt peatatud. Uute rühmadega ei ole võimalik alustada isegi e-õppes, sest meditsiin on suunatud võitlemisele koroonaviirusega ja arstid ei väljasta juhi tervisetõendeid. Õppesõitu samuti ei toimu – enamus autokoole käituvad vastutustundlikult ja hoolivad oma töötajate ja klientide tervisest.

Eriolukord kestab juba pea kuu aega ja seda tõenäoliselt pikendatakse. Samas ka siis, kui see on läbi, ei muutu situatsioon eriti paremaks. Tõenäoliselt paljud kliendid loobuvad autokoolide teenustest, sest uutes tingimustes muutuvad need liiga kalliks. See toob kaasa autokoolide pankrotilaine.

Võib-olla juba suve lõpus on juhiloa saamine Eestis väga problemaatiline, mõnes Eesti piirkonnas isegi võimatu. Juhikoolituse valdkond saab sellise löögi, et taastamine võtab aastaid. Raske on öelda, kui palju autokoole jääb 2020. aastal ellu, kuid enamus neist väidab, et on juba täna panktorieelses seisus. Seega esimest pankrotilainet on oodata juba suvel.

Teine laine tuleb natukese aja pärast, kui turul algab hinnasõda. Need koolitajad, kes soovivad säilitada kõrget õpetamistaset ja ausalt täita oma maksukohustusi, satuvad raskustesse. Tihe konkurents surub turult välja järgmise portsu autokoole. Kui pikaks venib see kriis koolitajate jaoks? Siin tasub ära märkida, et autokoolid pole veel täielikult taastunud eelmisest majanduslangusest. On üsna tõenäoline, et koroonaviirus Covid-19 võib viia pooled Eesti autokoolid pankrotini.

Kui me ei soovi seda stsenaariumit, siis tuleb sekkuda kohe. Eesti autokoolid ja mootorsõidukijuhi õpetaja koolitajad on teinud vabariigi valitsusele ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM-ile) ühispöördumise. See sisaldab konkreetseid meetmeid, mis aitavad autokoolidel raskel ajal ellu jääda.

Meetmed puudutavad tervisetõendi nõude täiendamist (et seda tuleks esitada enne esimest sõidutundi) ja maksuvabastust autokoolide jaoks. Viimane meede viib koolituse hinnad alla ja stimuleerib nõudlust ning puudutab kõiki koolitusi (mitte ainult B-kategooriat), s.h. ADR ja ametikoolitused. MKM on kinnitanud tervisetõendi meetme, maksusoodustuse andmine on aga valitsuse ja riigikogu pädevuses.

Lõpetuseks avaldan tänu vabariigi valitsusele ja ministeeriumitele suure töö eest, mida tehakse Eesti elanike ja ettevõtjate toetamiseks. Loodan, et riik leiab võimaluse aidata ka autokoole ja tagada mootorsõidukijuhtide koolituse jätkusuutlikkuse Eestis.