Ärileht asus seepeale töötukassast uurima, mida on juba hakatud tegema selleks, et ka need ettevõtted, kelle palgal on võlaõiguslike lepingutega töötajaid – ja kes pole nendega veel lepinguid lõpetanud –, saaksid ka kriisiabimeetmena kasutusele võetud töötasu hüvitist taotleda. Ka küsis Ärileht, millal täpselt see võimalus peaks avanema.
Töötukassast öeldi aga, et uus töötasu hüvitise meede on jätkuvalt piiratud töötajatega, kellel on tööleping. Need aga, kellel on võlaõiguslik leping, on õigus saada töötu abiraha. „Mitte siis seda uut töötasu hüvitist, vaid töötuskindlustushüvitist või töötutoetust,” rõhutas töötukassa kommunikatsiooni peaspetsialist Lauri Kool.

Samal ajal aga on aeg juba ammu otsa saanud nii nende ettevõtete jaoks, kelle palgal on palju võlaõiguslepingu alusel töötavaid inimesi kui ka nende inimeste endi jaoks. Näiteks Eesti suurim spordiklubide kett MyFitness lepingud lõpetanud kokku üle 80 inimesega, kes seni töötasid ettevõttes käsunduslepingu alusel. Nende hulgas on siis nii juba eelmisel nädalal töölt vabastatud 39 klienditeenindajat kui ka nüüd lisandunud treenerid ja lapsehoidjad.