1. Üürikorterite üleküllus ja hinnasurve

Alain Aun: Eriolukorra tõttu on paljud lühiajalist majutust pakkuvad kinnisvaraomanikud paisanud korterid turule pikaajaliseks rendiks, mistõttu on tekkinud üürikorterite üleküllus. See avaldab kindlasti survet üürihindadele, vähemalt mõneks ajaks. Näiteks portaali Kinnisvara24.ee statistika näitab, et kui märtsi alguses oli Tallinnas asuvate korterite, majade ja majaosade üürikuulutuste keskmiseks hinnaks 904 eurot kuus, siis aprilli alguseks oli keskmine hind langenud 763 euro peale. Positiivselt mõjub see muidugi üürikodu otsivale inimesele, kelle jaoks valik on suurem ja hinnad soodsamad kui varem.

2. Üürnik kaob kui vits vette

Alain Aun: On üürnike, kes tunnistavad tekkinud makseraskusi ja proovivad leida kompromissi, kuid on ka neid, kes raskuste tekkides kaovad kui vits vette ja kontaktisaamine osutub võimatuks. Lisaks tõenäoliselt maksmata jäänud üürile, tuleb ette ka olukordi, kus üürnik jätab endast korterisse maha paraja segaduse või suisa rikutud korteri. Kuna Eesti on väike, õnnestub hea õnne korral üürnik tuttavate või sotsiaalmeedia kaudu siiski tabada. Keerulisem on lugu aga siis, kui tegemist on välismaalasega, kes on päeva pealt teadmata suunas kadunud.

3. Pooled kodud on kindlustamata

Caterina Lepvalts: Sügisel läbi viidud ohutusuuringust selgus, et eestlased muretsevad kõige rohkem oma kinnisvara pärast - kõige enam kardetakse, et see põleb maha või saab muul viisil kannatada. Huvitav ja samas muret tekitav on aga teadmine, et kuigi inimesed pelgavad kodudes juhtuvaid õnnetusi, on pooled Eesti kodudest siiski kindlustamata. Seega kui peakski õnnetus juhtuma, võib see paljusid tabada valusa löögina ja eriti raskemal ajal, kui sissetulekud kahanevad niigi.

4. Kodudega seotud kahjud on kõige kallimad

Caterina Lepvalts: Inimesed veedavad praegu palju aega kodus ja seega on oht õnnetuste tekkele suurem kui enne eriolukorra väljakuulutamist. Kuigi kodudega seotud õnnetustest kardavad eestimaalased enim tulekahju tekkimist, mis toovad kaasa ka rahaliselt kõige suuremad kahjud, tekib arvuliselt enim kahjusid vee tõttu, näiteks torude lõhkemisest tingitud veekahjud. Kui tegemist on üürikorteriga ja õnnetus tekib üürniku süül, lasub lõplik vastutus siiski omanikul.