Kuumutatud tubakatoodete tootjad väidavad, et kuumutatavad tooted on sigarettidest vähem kahjulikumad, kuna tubaka kuumutamisel vabaneb vähem ohtlikke ühendeid kui seda põletades. On tõestatud, et sigarettide kõige kahjulikum omadus on põlemisega kaasnev suits.

Tubaka kuumutamisel tekib aerosool, mis sisaldab ka erinevaid ühendeid, kuid vähemas mahus. Kuna hinnavahe sigarettide ja kuumutusseadmetele mõeldud täitepulkade vahel ei ole suur, siis usutakse, et inimesed lõpetavad sigarettide suitsetamise ja tehnoloogia jõuab lähiaastatel massidesse.

Kuumutatavaid (heat-not-burn) tooteid ühendavaks omaduseks on see, et neis kasutatakse tubakat, mida põletamise asemel kuni 250-kraadise temperatuuri juures kuumutatakse. Kuumutatavad tooted erinevad e-sigarettidest, kuna veipimisel ei kasutatata tubakat, vaid aurustatakse nikotiinivedelikku.

Maailma levinuim tubaka kuumutatamiseks mõeldud seade on IQOS, kuid neid on teisigi – levinuimad neist Glo, Ploom Tech, V2 Pro.

Kuigi selline toode võib tunduda tõesti parem alternatiiv, siis pole kõik teadlased ja arstid selle paremates omadustes veel ühel meelel, kuna uute toodetega võib kaasneda sageli varjatud riske, mida on vaja täiendavalt uurida. Just seetõttu on raske öelda, millisel määral sellised tooted avaldavad vähemat riski tervisele kui tavalised sigaretid. Selge on aga see, et üldiselt soovitavad riiklikud terviseametid suitsetamise või muude nikotiinitoodete tarbimise sootuks lõpetada.