Kasuliku poole pöördus lugeja, kes märkas, et Eesti ja baltikumi munad olid riiulitel peidus ning Ukraina munad laiutasid suurelt aluse peal. „Kas praegusel ajal poleks õigem eelistada kodumaiseid või lähiriikide tooteid? Miks peab raha minema Eestist ja Euroopa Liidust välja ning miks ei eelista ettevõte eestimaist?"

„Lisaks avastasin, et pakenditel on kirjas „Tootmisviis - ei vasta EU normidele", mis tähendab, et arvatavasti on kanade puurid liiga väikesed," tõdes lugeja.

Kommenteerib MAXIMA Eesti müügiosakonna juhataja Marge Kikas

„Kuna lihavõtted on munadepüha, siis selleks, et rahuldada ostjate vajadusi oleme toonud mune ka Ukrainast," põhjendas Kikas. Ta lisas, et Ukraina munapakenduskeskus, kust munad tulevad, omab EL tunnustust selleks, et neid EL liikmesriikidesse müüa.

„Antud Ukraina munapakenduskeskusest pärit munapakendil esitatud info vastab kehtivatele nõuetele ning neid on lubatud EL turul müüa," kinnitas Kikas.

Munade märgistust ja imporditud munade müüki Euroopa Liidu liikmesriikides reguleerib Kikase sõnul Komisjoni määrus nr 589/2008 ning selle art 30. p.3 on kirjas, et kui kolmanda riigi pakenduskeskus (nt Ukraina), kes omab EU tunnustust ja ei suuda täita määruse 589/2008 kõiki nõudeid, siis peab märgistusel olema esitatud järgmine info:

  • Päritoluriik
  • Tootmisviis: "Ei vasta EÜ normidele"
  • Soovitav hoida pärast ostmist jahedas
  • Minimaalseks säilivusajaks, määratakse kuni 28 päeva pärast munemisest (Art 13)


„Meieni jõudnud info kohaselt on märge „Ei vasta EÜ normidele" esitatud seetõttu, et Ukraina ei ole andnud täielikke garantiisid loomade pidamise heaolunõuetega seonduvalt, näiteks puuride suurus," sõnas Kikas. Küll on aga tema sõnul täidetud kõik nõuded, mis puudutavad toidu ohutust, jälgitavust, kvaliteeti jne. Ukraina munapakenduskeskused, millest on munade import EL lubatud on leitav SIIT.

„Maxima kauplustest leiab samuti Eesti päritolu mune, kuid ilmselt inimesed ei tea, et need on Eesti toodang - näiteks Muhe Muna White on Dava Foods, mis on Eesti tootja," tõi Kikas näiteks. Samuti leiab tema sõnul Maxima suurematest kauplustest Karjamõisa mune.