Hetkel on nimekirjas oma 40 ettevõtet, kes on võimalised tootma nii näomaske, desinfitseerivaid vahendied, kaitseülikondi ja -visiire. EAS rõhutab, et kaitsevahendite tellimisel tasub kindlasti ka ise veenduda, et need vastavad nõuetele. Allpool leiab ülevaate kõigist nendest ettevõtetest, kes olid nimekirjas tänase sisuga.

Kaitsevahendite nõudlus on suur eelkõige meditsiini sektoris ja seal on vajalik, et kõik pakutavad tooted oleks läbinud sertifitseerimisel nõutavad laborikatsed. Kuna see protsess on praktikas aeganõudev, siis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) kooskõlastuse alusel on lubatud erand, kus tootja ei ole veel läbinud vastavushindamise menetluse protseduuri täiel määral, kuid on toote tehnilises kirjelduses tõendanud, et toode vastab üldistele ohutusnõuetele ning need omavad vajalikku kaitsetaset.

Sellisel juhul on nimetatud isikukaitsevahendid eriolukorra ajal turule lubatud ilma vastavusmärgiseta. Erand kehtib vaid isikukaitsevahenditele, mis on mõeldud viiruse leviku tõkestamiseks ega laiene muudele toodetele ning kehtib kuni eriolukorra lõpuni. Kui nimekirja tehakse lähinädalatel täiendusi, siis kõige värskemat infot leiab EAS-i kodulehelt.