Siit ka üleskutse TLÜ Eesti pedagoogika arhiivmuuseumilt: aita meil kokku koguda erilisi/huvitavaid/nutikaid koduülesandeid, et tuleviku haridusloolastel oleks, mille üle imestada. Näiteks toredaid kodutöid keemias või botaanikas, kiiksuga ülesandeid maateaduses või matemaatikas. Meid huvitavad ka loov- ja loometööd: joonistused ning fotokollaažid, videoklipid, jubejutud ja sketšid, oodid, itkud ning haikud, olgu siis tegemist hetkelise mõttevälgatuse või pikema mõttetöö ajel sündinud oopusega. See oleks omalaadseks sõnumiks järeltulevatele põlvedele: me oleme leidlikud, sest igale probleemile on olemas lahendus, sageli ka mitu!

Nagu selle loo avavideo, on ka järgnev klipp Vastseliina Gümnaasiumi 9. klassi õpilase kirjanduse kodutöö – animeeritud itk koduõppe teemadel.

Ootame saadetisi aadressile epam@tlu.ee. Palume lisada ka andmed töö autori kohta (nimi, kool, klass), töö valmimisaeg ning märge nõusoleku kohta (kas töö on edastamiseks ja arhiivifondis säilitamiseks või ka avalikult digitaalarhiivis arhmus.tlu.ee kuvamiseks). Osalejaid tunnustame tänuüritusel, kui ajad ja olud seda taas lubavad.

Ettevõtmise kohta annab infot Tallinna ülikooli Eesti pedagoogika arhiivmuuseumi haridusloo spetsialist Ene Luka telefonil 506 7861 ja e-posti aadressil ene.luka@tlu.ee.

Jaga
Kommentaarid