Kui üle-eelmisel nädalal oli kollektiivse koondamise teateid 22 ning need puudutasid 540 töötajat, siis eelmisel nädalal esitas kollektiivse koondamisteate kuus asutust, kelle poolt esialgselt esitatud informatsiooni alusel kavatsetakse koondada 79 töötajat. Suurima koondamisteate esitas eelmisel nädalal Rimi Eesti, kes koondab 38 inimest.

„Rimi lõpetab seni Tallinna ja Harjumaa tööjõu vajaduse katmiseks teenindajate toomise mujalt Eestist Tallinna ning Harjumaa kauplustesse,” põhjendas sammu jaeketi tegevjuht Vaido Padumäe. Ta selgitas, et ettevõte on varasemalt pakkunud Ida-Viru inimestele võimalust töötada pealinna kauplustes ning keskköögis, tasudes nende töötajate transpordi- ja hotellikulud.

Samadel tingimustel on Harjumaal tööl käinud üksikud inimesed teistestki Eesti piirkondadest. „Praeguses kriisiolukorras ja muutunud tööturul ei ole selline töötajate rändlus meie inimeste tervisele ohutu ega ettevõttele majanduslikult jätkusuutlik tegevus,” märkis Rimi Eesti tegevjuht.

Nii pakuti nendele inimestele võimalust ettevõttes jätkata tingimusel, et Rimi enam ei kata nende elamis- ja sõidukulusid. Padumäe kinnitusel paljud siiski kaaluvad ka töösuhte jätkumist ning otsivad sobivaid lahendusi elukoha muutuseks. „Töösuhte peame kahjuks lõpetama nende töötajatega, kes muutunud tingimustel Tallinna ja Harjumaa piirkonna poodides töötamist jätkata ei saa,” lausus Padumäe.

Praegu ei ole Rimi Eesti täna veel näinud vajadust teiste töötajate töötasusid ega ka töökoormust vähendada. Mõnes poes on ka inimesi juurde värvatud. „Raske on ennustada, milliseks kujunevad koroonapandeemia mõjud Eesti majandusele ning kuidas saab sellest  puudutatud tööturg. Tööjõu vajaduste katmisel saame nii täna kui ka tulevikus lähtuda olukorrast ja vajadustest,” märkis Padumäe.

Sellest hoolimata on ka Rimi küsinud riiklikku toetust, kuid seda läbi kaupmeeste liidu. „Ehkki tundub, et toidu jaekaubandus saab erinevalt paljudest teistest sektoritest ikkagi tegutseda, on käibed langenud meilgi. Samas on oluliselt tõusnud kulutused kaitsemeetmetele, mis tagavad ohutuse nii meie töötajatele aga ka klientidele,” põhjendas Padumäe. Ka rõhutas ta, et kuna teeninduses töötab väga suur hulk Eesti inimesi, siis nende töökohtade säästmise nimel otsustatigi ühiselt toetuste küsimise kasuks.

Eelmisel nädalal esitasid Rimi kõrval koondamisteated veel mõlemad 12 töötajat koondanud tööstusettevõtet Kase Furniture ja Bendis AB. Ülejäänud kolm eelmisel nädalal koondamisteated esitanud ettevõtet tegutsevad majutuse ja toitlustuse vallas. Five Star OCS koondab seitse inimest, Rivermark ja Tigraman mõlemad viis inimest.