Töötukassa andmeil kasvas töötute arv maakonnas eriti kiiresti pärast eriolukorra kehtestamist. Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahki hinnangul on töötajaid koondanud eeskätt väikesed teenindusettevõtted, mis ka enne kriisi tulid vaevu ots otsaga kokku ning maksid oma töötajatele miinimumpalka. Ülejäänud üritavad vastu pidada.

"Suuremad koondamised meil siiski, ma arvan, et kui tulevad, siis tulevad tulevikus. Praegu ikkagi suuremad ettevõtted proovivad oma inimesi säilitada ja loodavad seda rasket aega üle elada, sest selliste oskustööliste, väga heade töötajate väljaõpe võtab ju päris palju aega," rääkis Teelahk.

Koroonakriis on oluliselt vähendanud tööpakkumisi, neid on maakonnas praegu alla 300, kuid jätkuvalt on töökäsi vaja tööstuses, põllumajanduses, hariduses ja tervishoius – seal, kus toodetakse eluks vajalikke asju.

"Tegelikult sellised väga-väga vajalikud tööd, mis tõusevad au sisse. Millegi tootmine, inimeste aitamine, õpetamine, mis tegelikult on igapäevaelus väga vajalik, et põhilised väärtused on kuidagi tõusnud üles," rääkis Teelahk.