„Kehvasti on läinud: baarid on kinni enamjaolt, rent on vaja maksta, osad inimesed tahavad palka saada, osad on ära koondatud,” kirjeldas viimast kuu aega Tallinna vanalinnas asuvate Nimeta ja Route 33 baaride üks omanikke Vallo Palvadre. Tema sõnul on nemad lõpetanud lepingud nende inimestega, kes käisid väiksema koormusega tööl ja kelle lepinguvorm seda võimaldas.

„Siis on meil ikkagi oma kümme kuni paarkümmend inimest, kes on ikkagi põhikohaga palgal olnud. Osad neist on kokad – meil on seal Nimetas ka paar India kokka –, nii et me oleme osaliselt seda riigi abimeedet kasutanud, osaliselt oleme näiteks nendel India kokkadel 50% palka vähendanud,” lisas Palvadre. Samas tõi ta välja, et töötukassa töötasu hüvitisest võiks rohkem kasu olla, kui selle taotlemine liiga bürokraatlikuks poleks aetud.

Route 33 baar on täiesti kinni, Nimeta baar lubatud piirangute ulatuses lahti.

Nimeta baar on lahti

Nimeta baaris mõõdetakse inimeste kehatemperatuuri

Route 33 baar on täiesti kinni

Kui Nimeta baar on veel osaliselt ehk õhtul kella kümneni lahti, siis teised kohad nagu Route 33 on täiesti kinni. Nimeta baari kaudu on hakatud pakkuma ka toidu kojutoomist, kuigi mitte otseselt läbi toidukullerite ehk Woldi või Bolt Foodi. „Meil on suhteliselt väike maht olnud ja see on selle mõttega, et inimene tuleb järgi ja võtab sealt toidu kaasa. Mingit lõuna klienti me oleme ikkagi saanud,” selgitas Palvadre.

Kuigi ta ise ei tea veel ühtegi vanalinna baari või söögikohta, mis oleks juba ka rendilepingud üles öelnud ja kõik inimesed täielikult ära koondanud, on siiski hulk kohti, mis pole ka osaajaga avatud. „Kui nüüd vanalinnas ringi kõndida – kas või sellel Suur-Karja tänaval –, siis kõigil neil Laboritel ja teistel on uksed täiesti kinni. Laboril on isegi ruloo ette tõmmatud,” sõna Nimeta baari omanik.

Peaks Rootsi eeskujul piiranguid leevendama

Palvadre ei oska hinnata, kaua vanalinna baarid tekkinud olukorras vastu peavad. „Eks märts oli paljudele veel poolik kuu, aprill on täiesti surnud. Väga palju sõltub sellest, mis maist ja ka juunist saab – kui nüüd maikuust mingit avanemist ei toimu, siis ma arvan, et pooled panevad küll uksed kinni,” pakkus ta.

Oma rolli mängib ka see, millist liiki rendilepingud baaridel sõlmitud on. „Kellel on linnaga, nendel on kergem, sest linn – nagu ma aru sain – renti ei võta praegu, aga enamik on vanalinnas ikkagi erapinnal. Meil on ka Route’iga väga raske – seal on ka eraomanik taga ja ta kuuks ajaks tegi 50% soodustuse –, aga väga palju sõltub ikkagi sellest, mis juhtub maikuust,” rääkis Palvadre.

Ta tõi võrdluseks välja, et kui töötajate palgakulu läheb praegu ettevõttele maksma 2000-3000 eurot kuu peale, siis rendi eest tuleb välja käia 6000-8000 eurot. „See maikuu on ikkagi väga oluline – et neid piiranguid vähendataks –, et saaks uksed lahti. Inimesed on suhteliselt mõistlikud, keegi kellegagi ninapidi kokku ei lähe, inimesed hoiavad ise oma distantsi,” rõhutas Palvadre.

Tema sõnul on väga hea näide praegune Rootsi süsteem, kus ei ole nii palju piiranguid kehtestatud ja kus saab jätkuvalt üsna vabalt ka söögikohtades käia. „Kõik on ju lahti ja toimib. Tänapäeval ju inimene hoolitseb eelkõige iseenda tervise eest. Ega ta ju päris võõra inimesega kõrvuti istuma ei lähe. Minu meelest võiks küll neid piiranguid leevendada,” põhjendas Nimeta baari omanik.

Rando Säinas, Labori baaride üks omanikest ütles, et nemad otsustasid oma baarid pärast eriolukorra kehtestamist täielikult kinni panna. „Ma arvan, et ühiskondlikult õige tegu see ei ole – baarid praegu lahti hoida,” põhjendas ta. Töötajad on aga ettevõtte palgal edasi ning töötasu tuleb suuremalt jaolt läbi töötukassa töötasu hüvitise meetmest.

Labor baar

„Põhimõtteliselt on kõik töötajad selle all. Kui uksed on kinni, siis tulusid ei ole – ma arvan, et see on üpris arusaadav kõigi jaoks, see ei ole mingi uudis,” kirjeldas Säinas. Puudutab see umbes paarikümmet töötajat, kes kõik on seni töölepingu alusel ettevõtte palgal olnud. „Me oleme selles suhtes ilusti makse maksnud, meil käsunduslepinguid üldse ei ole,” põhjendas ta.

Labori baaride omaniku sõnul on nad praegu läbi rääkimas ka rendilepingute tingimusi. Seda ei oska Säinas hinnata, kui palju olukorda parandaks see, kui maikuust piiranguid leevendama hakataks. „Me peame ikkagi arvestama olukorraga, meie meditsiinisüsteem peab selle ikkagi välja kannatama,” märkis ta.

Sundinud uusi turustuskanaleid otsima

Kuigi uksed on eriolukorra ajaks sulgenud ka Pärnu maanteel kunagises Tallinna börsi hoones tegutsev kokteilibaar Whisper Sister, siis nende tegevus eriolukorra tõttu täielikult peatunud ei ole. „Kedagi ei ole koondatud, kedagi ei ole vallandatud ja ei plaani tegevust lõpetada,” rääkis baari üks omanikest Tarass Markin. Ettevõtte töötajate arv jääb natuke alla kümne ning kellegi töötasu alandatud ei ole. „Püüame neile tekitada piisavalt tunde tunnipalga põhiselt,” märkis Markin.

Kuigi ta tunnistab, et viimane kuu aega on neile sarnaselt paljude teiste vanalinna baaridega olnud keeruline, on see pigem sundinud neid otsima uusi turustuskanaleid, et tekkinud olukorras ikkagi ellu jääda ning töötajaid palgal edasi hoida. „Alustasime ka Woldiga koostööd,” lisas Markin. Nimelt on võimalik nädala teises pooles, alates kolmapäevast Whisper Sistersi kokteile endale koju tellida. Iseäranis suur huvi on nende vastu just nädalavahetustel.

„See tegelikult andis meie jaoks isegi uue äriliini – ma ei tea, kas see Wolt jääb ka edaspidi või mitte –, aga me nüüd arendame ka oma veebipoodi, kus me hakkame oma kokteile müüma. Ja me tegelikult tahaks jõuda oma kokteilidega ka toidupoodidesse – et neid saaks ka kuskilt mujalt osta. Aega on ju palju ja see paneb mõtlema,” sõnas Markin.

Laial tänaval asuv GC Gastrobari omanik Daniel Leškin pole aga nii optimistlik kui eelpool sõna saanud baaripidajad. Ta ütleb, et nende olukord on väga kurb. Eelmisel kuul tarnijate ees tekkinud võlgade tasumiseks pole neil raha ning neile ollakse praegu võlgu 11 000 eurot. Võlg riigi ees on neil 15 000 eurot, kuigi need maksed on ajatatud.

Toidukohta ei päästa ka kaasaostmise võimalus. „Bolti ja Woltiga kohale toimetamine toob meile päevas 200 eurot kassat. Meil on 10 töötajat, kellele peame maksma. Me kasutame ära riigi toe, kuid kuna maksud lähevad veel maha, siis inimesed saavad vähe kätte,“ kirjeldas Leškin. Ta märkis, et miinimumpalga korral saavad inimesed 427 eurot, kuhu on arvestatud ka tööandja tasutav osa.

Peavad vastu maini

Kuna aga gastrobaari paljud töötajad elavad üksi, siis sellisest rahast neile ei piisa. „Meie igakuine rendisumma on 3500 eurot. Meil ei ole selle summa maksmiseks raha. Meil ei ole raha isegi selleks, et katkine nõudepesumasin korda teha. Kokad pesevad nõusid ise. Ainult toetus aitaks meid sellest välja tulla. Kaua me vastu peaksime? Maini – mitte rohkem,“ sõnas toidukoha omanik.

Viimasel kuul ajal toimunu mõju kommenteerides jäi lakooniliseks restoran-baari Frank ning restorani Tabac üks omanikest Priit Juurmann. „Ega ma ei soovi midagi pikemalt kommenteerida, seis on nagu ta on – vaatame, et ellu jääme. Eriolukord on põhjustanud selle, et kõik on suletud ja meie samamoodi,” lausus ta.

Frank on ka suletud

Frank on ka suletud

Tabac on samuti suletud