Maaelu Edendamise Sihtasutus on isemajandav eraõiguslik juriidiline isik, mis tähendab, et nende eesmärk on intressitulu teenida ehk äri ajada. Samas on neil oluline roll erinevate turutõkete kõrvaldamisel ning ka kriiside leevendamisel, seda eriti maapiirkondi silmas pidades. Nii näiteks eraldati neile põllumehi hiljuti tabanud põua ajal 20 miljonit eurot, et kannatanuid toetada. Nüüd on aga summa kümme korda suurem.

Madis Reinup ütles, et eelkõige peab seda raha kasutama targalt, sest praegu ei ole kriis veel jõudnud täielikult kõigi sektoriteni. Suvel ja sügisel võib ettevõtteid järjest lisanduda. Lisaks tuleb arvestada, et neid samu praegu päästetavaid firmasid tuleb hiljem aidata ka end uuesti käima joosta.

Ehkki MES-ile eraldatava summa ja selle täpsete kasutusvõimaluste üle käib veel diskussioon ning lõpuks peab meetmete sisu kinnitama veel ka valitsus, võtab sihtasutus juba täna vastu nii FIE-de, väikeettevõtete kui ka suuremate kriisis kannatanute taotlusi. Neid ei saa veel lõpuni menetleda, kuid vähemalt on tehtud algust ning kui valitsus peaks paketid lõplikult kinnitama, siis on juba menetlused jõudnud kaugele ning ettevõtjad ei pea pikalt ootama.

Hea uudis ettevõtjaile on see, et Euroopa Komisjon on oluliselt leevendanud erinevaid reegleid, mis puudutavad riigiabi. Muuhulgas tähendab see Reinupi sõnul seda, et Eestis tekib võimalus anda väga soodsatel tingimustel laenu, kus protsent võib ulatuda isegi nullini. Millistel puhkudel seda aga kasutama hakatakse, seda näeb juba lähitulevikus.

Saates kuuleb veel ka infot selle kohta, miks on tarvis palju räägitud põllumaa kapitalirendi meedet ning miks ei saa pankasid kogu protsessist täiesti välja jätta.

1x
00:00