Eesti e-residentsust taotlevate inimeste arv on COVID-19 pandeemia tulemusena veidi vähenenud, kuid e-residentide tahe Eesti ettevõtteid luua kasvanud. Käesoleva aasta esimeses kvartalis registreerisid e-residendid ligi 1050 uut Eesti ettevõtet. See on programmi ajaloo esimese kvartali rekord, teatas e-residentsuse programm täna tulemustest.

E-residentsuse programmi tegevjuhi Ott Vatteri sõnul on e-residentsuse programm paljudele e-residentidest väikeettevõtjatele kriisiperioodil hädavajalik, sest pakub paindlikkust. "Meie hiljutine küsitlus näitas, et e-residendid hindavad kõrgelt võimalust kasutada turvalisi Eesti e-teenuseid asukohast sõltumatult. Täna, mil paljudes maailma riikides kehtib eriolukord, on meie unikaalsed e-teenused ja nende kvaliteet ettevõtjate jaoks eriti olulised. Eesti on üks arenenumaid digiühiskondi maailmas ja usaldus e-residentsuse programmi vastu on suur," ütles Vatter.

E-residentsuse programm pakkus esimesena maailmas mitteresidentidele võimalust luua ja juhtida ettevõtet kaugteel ja ülemaailmselt otsib suur hulk ettevõtjaid alternatiivseid võimalusi firma käigus hoidmiseks. Mitmed neist näevad päästerõngast just e-residentsuses.

Viimastel nädalatel on tavapärasest enam Eesti ettevõtteid loonud just need e-residendid, kes elavad Euroopa peamistes kriisikolletes Itaalias, Hispaanias, Saksamaal ja Prantsusmaal. "E-residentsuse programm on üks võimalustest, kuidas Eesti saab ulatada abikäe hätta sattunud ettevõtjatele nii Euroopas kui mujal maailmas," sõnab Vatter.

Statistika näitab, et käesoleva aasta algusest on e-residentide ettevõtted muutunud ka aktiivsemaks. Kui 2019. aasta esimeses kvartalis kasvas aktiivsete ehk Eestisse makse tasuvate e-residentide ettevõtete hulk 102 võrra, siis tänavu on vastav number 156.

E-residentsuse programm aitab raske olukorraga paremini hakkama saada ka Eesti riigil, kohalikel elanikel ja ettevõtjatel. E-residentide loodud Eesti ettevõtted tasuvad riigieelarvesse makse ja loovad siia töökohti. Lisaks saavad e-residentide firmade toel jõudsalt kasvada ja uusi töötajaid palgata neid teenindavad Eesti ettevõtted. Ühtlasi julgustab Vatter kõiki Eesti ettevõtteid, kes on huvitatud e-residentidele teenuste pakkumisest, programmi meeskonnaga ühendust võtma.