Levinuim põhjus on liiga tagasihoidlik majutusteenus, mis ei suuda teenust või e-poodi teenindada. Olenemata sellest, mis tüüpi majutusviisiga on tegemist, on suurim probleem kas skaleeruvuse puudumine, käsitsi tehtav ja kulukas skaleerimine või kõige hullemal juhul suur esmane investeering täiendavasse riistvarasse, selle seadistamisse ja seejärel selle manuaalselt skaleerimine. Kui koormused tulevikus langevad, jääb ikkagi alles suur investeering ja üleprovisioneeritud serverid, mille ressursse otseselt enam vaja ei lähe. Kuna suur investeering on juba tehtud ja kindlus tuleviku suhtes on habras, siis kaetakse endiselt jooksvaid kulusid, et olla valmis koormuse uueks hüppeks.

Nende tõsiste murede lahendus on tegelikkuses lihtne. Kõikidel pilvteenusepakkujatel on teenused, kuhu saab oma lahenduse täielikult üle tõsta või olemasoleva lahendusega ühildumise korral nn laenata ressursse pilvest juurde.

Pilve migreerimise eelis on enamvähem reaalajas skaleeruvus: kui koormus on suurem, määrab pilveteenus sellele automaatselt rohkem ressursse ja kui külastatavus langeb, siis kahaneb ka pilveteenus käsikäes sellega. Tänu sellele ei pea IT-spetsialistid mahte prognoosima ning maksma peab ainult selle eest, mida päriselt tarbitakse.

Kui rakendust majutav arhitektuur võimaldab, siis saab luua ka hübriidlahenduse, mis võimaldab vajadusel pilvest ressursse nn juurde laenata. See aitab vältida esmast investeeringut uude riistvarasse ja ohtu, et investeering jääb tulevikus alakasutusse.

Vale arhitektuur

Teine levinud põhjus, miks süsteemid kasvanud koormusele vastu ei pea, on vale arhitektuur või vale seadistus. Nii oleme näiteks näinud, et kuigi pilveteenus on kasutusele võetud, on loodud kas vale arhitektuur rakenduse jooksutamiseks või on kasutuselolevad teenused korrektselt optimeerimata koormusega hakkama saamiseks.

Selle levinud probleemi lahendus on isegi lihtsam kui eelmisel. Kuna kõik vajalik on juba pilveteenustes, siis tuleb üle vaadata olemasolev arhitektuur ja võimalusel sellele üle minna. Kindlasti tuleb ka kõik vajalikud pilveteenused korrektselt optimeerida.

Kolmas ja kõige keerulisem probleem tekib siis, kui rakendust ei ole üldse võimalik skaleerida. Sellisel juhul võib abi olla täiendavatest vahemäluteenustest nii rakenduse ees kui päringutele rakenduses. Samas tasub arvestada, et mõningaid mitte skaleeruvaid rakendusi on võimalik panna tugiteenuste abil siiski ka edukalt skaleeruma. Kõige õnnetumal juhul tuleb aga ette võtta tarkvara uuendamine, mis tähendab seisakut e-teenuse töös.